Kuva: Haapasaari, M. Ihmisiä kävelemässä kadulla. Hyvinkään kaupunginmuseo.

Kuva: Haapasaari, M. Ihmisiä kävelemässä kadulla. Hyvinkään kaupunginmuseo.

Понятие “общественный договор” впервые сформулировал французский философ Жан-Жак Руссо в одноименном трактате. Поскольку автор связан условием, согласно которому представленные в этой подборке книги должны принадлежать перу финноязычных авторов, я не стану призывать вас к штудированию трудов великого мыслителя эпохи Просвещения, однако суммирую в предисловии его главные идеи: в первую очередь, это стремление к социальному равенству и, в случае нарушения социального договора со стороны власти, – право на восстановление изначального порядка вещей, то есть право на смещение власти и политический переворот.

Революция в Финляндии – тема сейчас не самая актуальная, в отличие от ее восточного соседа, а вот социальное равенство, или, по крайней мере, стремление к нему – это основа общества всеобщего благосостояния, которым Финляндия и является. Но общество благосостояния – это не беспроблемное общество (это, скорее, уже утопия), а социум, который не замалчивает свои проблемы и открыто обсуждает “что с нами не так”.

Эта подборка призвана раскрыть глаза на некоторые (неочевидные) проблемы финского общества и обозначить темы общественного диалога, цель которого – изменить текущее положение вещей.

Alun perin termiä “yhteiskuntasopimus” käytti Jean-Jacques Rousseau samannimisessä teoksessaan Yhteiskuntasopimuksesta. Tämä kirjakatsaus kuitenkin esittelee lukijoille suomalaisten kirjoittajien teoksia, eli tarkoitus ei ole pakottaa ketään lukemaan suuren ranskalaisen valistusajan filosofin tekstejä, vaan esittää lyhyesti Rousseaun pääajatuksia, joista tärkeimmät ovat pyrkimys tasa-arvoon ja vapauteen sekä ihmisten oikeus tarvittaessa palauttaa vallan horjuttama yhteiskunnallinen tasapaino – eli käytännössä oikeus kumota valtiovallan.

Suomessa vallankumous ei ehkä ole niin ajankohtainen aihe, toisin kuin itänaapurissa, kun taas tasa-arvo tai ainakin pyrkimykset sen saavuttamiseen ovat suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan perusta. Hyvinvointiyhteiskunta taas ei ole utopistinen ongelmaton paratiisi, vaan pikemmin yhteiskunta, jonka jäsenet eivät pelkää nostaa esiin sosiaalisia ja historiallisia kipukohtiaan ja puhua avoimesti siitä, mitä meitä vaivaa.

Tämä kirjakatsaus esittelee teokset, jotka kertovat suomalaisen yhteiskunnan ongelmakohdista sekä nostavat esiin yhteiskunnallisen keskustelun tärkeimpiä aiheita tarkoituksena muuttaa tilanne.

Что не так с либерализмом?  / Mikä liberalismia vaivaa
Понтус Пурокуру, Вейкка ЛахтиненPontus Purokuru, Veikka Lahtinen

Что не так с либерализмом? Mikä liberalismia vaivaa

Либерализм успешно просочился в основы основ, в фундамент, на котором зиждется общество всеобщего благосостояния. Либеральный капитализм десятилетиями удерживал позиции главенствующей экономической системы в западных странах, однако сейчас он находится в кризисе. Ультраправые наступают на пятки либеральным политикам с требованиями закрыть границы, экономический рост буксует на месте, и никаких гарантий светлого будущего нет. “Что не так с либерализмом?” – это книга, за которой стоят авторы популярного подкаста “Что с нами не так?” ( Mikä meitä vaivaa?) Понтус Пурокуру и Вейкка Лахтинен, журналисты, эссеисты, философы и активисты. Почему либеральный капитализм не может гарантировать трудовую занятость и экономический рост? Что ждет нас в будущем? Книга не предлагает прямых решений на все проблемы современного финского общества, но наглядно показывает, что невидимый уклад, диктующий, как нам жить и действовать, производит нарратив, согласно которому в либеральном обществе каждый человек – кузнец своего счастья, хотя на самом деле дела обстоят вовсе не так радужно.

Liberalismi on valunut hyvin vahvasti sisälle hyvinvointivaltion perusteisiin. Liberalistinen kapitalismi on hallinnut länsimaissa vuosikymmenet, mutta nyt se on kriisissä. Äärioikeisto sulkee rajoja, talouskasvu lähenee nollaa ja yhteiskuntajärjestelmän edistyksestä ei ole varmuutta. Lahtinen ja Purokuru ovat molemmat toimittajia, kirjailijoita, filosofeja ja aktivisteja. He myös pitävät suosittua Mikä meitä vaivaa -podcastia. Miksi liberalistinen kapitalismi ei kyennyt takaamaan työllisyyttä ja talouskasvua? Minkälainen tulevaisuus meitä odottaa? Mikä liberalismia vaivaa? ei tarjoa valmiita vastauksia tai ratkaisuja suomalaisen yhteiskunnan ongelmiin, mutta se osoittaa, että näkymättömältä tuntuva yhteiskuntajärjestys tuottaa tarinaa, jossa jokaisen täytyy itse riipiä itsensä ylös, vaikka todellisuudessa se voi olla todella vaikeaa ellei mahdotonta.

Грубократия. К кому прислушиваются, когда говорят все / Öyhökratia: ketä kuunnellaan, kun kaikki puhuvat
Юсси Пуллинен, Минеа Коскинен, Йоханнес КопоненJussi Pullinen, Minea Koskinen ja Johannes Koponen

Грубократия. К кому прислушиваются, когда говорят всеÖyhökratia: ketä kuunnellaan, kun kaikki puhuvat

Если в дискуссии может принять участие кто угодно, кого в итоге будут слушать? “Грубократия” на наглядных примерах, таких как пандемия коронавируса и кампания #metoo, показывает, как относительно небольшая группа пользователей в социальных сетях может развернуть общественную дискуссию в нужную ей сторону, и какие методики для этого используются. Горячие темы поднимают волну обсуждений, к которым хотят присоединиться все – от политиков до интернет-троллей. Журналисты – лишь одно колесико в машине, направляющей общественную дискуссию. Авторы книги, среди которых исследователи и журналисты, задаются целью понять, кто и как использует власть в социальных сетях для регулирования дискуссии, а также анализируют, как социальные медиа меняют соотношение сил в обществе – что может быть и хорошо, и плохо.

Jos kuka tahansa voi osallistua keskusteluun, ketä lopulta kuunnellaan? Öyhökratia näyttää, kuinka pieni joukko aktiivisia somen käyttäjiä voi mediaympäristössä heiluttaa koko julkista keskustelua. Millaisia keinoja he hyödyntävät? Esimerkkeinä kirjoittajat käyttävät muun muassa koronapandemiaa ja #metoo-keskustelua. Kun viimeisin sosiaalisen median puheenaihe nostattaa julkisuusmyrskyn, siitä tulevat kertomaan näkemyksensä niin poliitikot kuin trollit. Toimittajat ovat vain yksi ääni huutokuorossa. Kirjan takana olevat tutkijat ja toimittajat pyrkivät selvittämään, miten valtaa käytetään somessa ohjatakseen julkista keskustelua ja miten sosiaalinen media muuttaa yhteiskunnan valtasuhteita.

Huono-osaiset. Elämän edellytykset yhteiskunnan pohjalla / Huono-osaiset. Elämän edellytykset yhteiskunnan pohjalla
Юхо СаариJuho Saari

Huono-osaiset. Elämän edellytykset yhteiskunnan pohjallaHuono-osaiset. Elämän edellytykset yhteiskunnan pohjalla

Финляндию часто называют лучшей и самой счастливой страной Европы, но откуда тогда берутся люди, стоящие в очередях за бесплатной едой и ежедневно заполняющие ночлежки Красного креста? “Обездоленные” – это масштабное исследование основ финского благополучия – и его отсутствия. Книга углубляется в истоки явления, рассказывает, как и почему в Финляндии до сих пор существует нищета, насколько она распространена, а также освещает социальную политику, которая может уменьшить и предотвратить проблемы, связанные с маргинализацией и обездоленностью.

Suomi usein sijoittuu Euroopan kärkimaihin ja sitä pidetään maailman onnellisimpana maana, mutta keitä sitten ovat ihmiset leipäjonoissa ja yömajoissa ja mistä he oikein tulevat? Huono-osaiset on mittavaan tutkimukseen perustuva selvitys suomalaisesta hyvin- ja pahoinvoinnista. Se valaisee huono-osaisuuden syntyä ja laajuutta sekä selvittää huono-osaisuuteen vaikuttavaa sosiaalipolitiikkaa. Huono-osaiset esittää ratkaisuja ilmiön vähentämiseksi ja ehkäisemiseksi.

Copyright © 2023 Cultura-Säätiö. Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki, Finland