Valokuvat: Jussi Jänis

Valokuvat: Jussi Jänis

ПАНК 7777 PUNK

77 PUNK
 /

Панк появился в Финляндии в 1977 году, когда финны, увлеченные британской и американской панк-музыкой, начали создавать свои собственные группы. Это породило первую волну финского панка, а также придуманное задним числом название для панков того времени, которое применяют и для более поздней музыки: Панк 77.

Punk rantautui Suomeen vuonna 1977, kun brittiläisestä ja amerikkalaisesta punkista innostuneet suomalaiset alkoivat perustamana omia bändejään. Tästä syntyi suomalaisen punkin ensimmäinen aalto, ja myös jälkikäteen keksitty nimitys tuon aikakauden punkille sekä sitä mukailevalle myöhemmälle musiikille: 77 punk.

 /

Из-за повышенной общественной активности финский панк с самого начала больше напоминал британский, а не американский вариант: так, темой песен в Финляндии были высокий уровень безработицы среди молодежи и проблемы употребления наркотиков.

Yhteiskunnallisen kantaaottavuuden vuoksi suomalainen punk muistutti heti alusta alkaen enemmän britti- kuin jenkkiesikuviaan: kappaleiden aiheina Suomessa olivat esimerkiksi vaikea nuorisotyöttömyys ja päihdeongelmat.

 /

В 70-е самым известными представителями этого направления были музыкант Пелле Мильоона, группы «Kollaa Kestää» и «Eppu Normaali».

70-luvun tunnetuimpia tyylisuunnan edustajia olivat esim. Pelle Miljoona, Kollaa Kestää sekä Eppu Normaali.

 /

Многие группы и песни 77 стали по-настоящему популярными. Например, Пелле Мильоона и «Eppu Normaali» после многих лет в панке сделали коммерчески успешную карьеру, играя материал, который уже нельзя было назвать панком, но который для финской музыки был не менее важен.

Monet 77 punkbändit ja kappaleet saivat laajempaakin suosiota, ja esimerkiksi Pelle Miljoona sekä Eppu Normaali tekivät punkvuosien jälkeen kaupallisesti menestyneet urat musiikilla, jota ei voi enää sanoa punkiksi, mutta jolla oli yhtä kaikki suuri merkitys suomalaisen musiikin jatkumossa.

 /

Панк 77 нашел свое продолжение также и в следующих десятилетиях: например, в творчестве группы из Турку Kakka-hätä 77.

77 punkkia on tehty myös myöhempinä vuosikymmeninä: esimerkkinä turkulainen Kakka-hätä 77.

ХАРДКОР-ПАНКHARDCORE-PUNK

HARDCORE-PUNK
 /

Стиль родился в 80-х как часть второй панк-волны. По мнению хардкорщиков, под влиянием других жанров панк становился карикатурой на самого себя, и они хотели избавиться от всего лишнего, оставив лишь саму суть: музыка должна быть как можно более агрессивной и быстрой.

Tyylisuunta syntyi 1980-luvulla osana punkin toista aaltoa. Hardcore-punkkareiden mielestä punkista oli tulossa erilaisten vaikutteiden myötä itsensä irvikuva, ja he halusivat riisua punkista kaiken muun paitsi sen kovan ytimen: musiikin piti olla mahdollisimman aggressiivista ja nopeaa.

 /

Легендарные финские хардкор-группы 80-х годов – это, в первую очередь, Terveet kädet, Kaaos и Riistetyt. Эти группы до сих пор известны в панк-кругах в всем мире: благодаря их влиянию в мире существуют такие группы, как японская Laukaus, которые хотят звучать как можно ближе к финскому хардкору!

1980-luvun legendaarisia suomalaisia hardcore-bändejä ovat muun muassa Terveet kädet, Kaaos ja Riistetyt. Nämä bändit ovat edelleen tunnettuja punkpiireissä ympäri maailman: näiden vaikutuksen vuoksi maailmalta löytyy japanilaisen Laukaus -bändin kaltaisia yhtyeitä, jotka haluavat kuulostaa mahdollisimman paljon suomalaiselta hardcorelta!

 /

Современный финский хардкор-панк – это, например, Hero Dishonest, Lapinpolthajat, Ydinperhe и Kovaa rasvaa.

Tuoreempia suomalaisia hardcore-punkbändejä ovat esimerkiksi Hero Dishonest, Lapinpolthajat, Ydinperhe ja Kovaa rasvaa.

 /

Сегодня хардкор-панк превратился в очень большое музыкальное течение, породившее множество самых разных тенденций и направлений.

Nykyään hardcore punk on todella laaja musiikkigenre, jonka pohjalta on syntynyt paljon erilaisia suuntauksia.

ПОСТ-ПАНКPOST-PUNK

POST-PUNK
 /

Направления, появившиеся в 1980-е, во время второй волны, обогатили панк-музыку, сделав ее более артистичной, мелодичной и многогранной, сохранив при этом изначальный панковский подход.

1980-luvun toisessa aallossa syntyneessä tyylilajissa punkmusiikkiin aloitettiin lisäämään taiteellisuutta, melodisuutta ja haasteellisuutta, kuitenkin säilyttäen punkin alkuperäisen asenteen.

 /

Пост-панк оказал огромное влияние на многие стили, которые развились позднее, например, альтернативный и готический рок.

Post-punkilla oli valtava vaikutus moniin sen jälkeen ja sen pohjalta kehittyneisiin tyylisuuntiin, kuten vaihtoehto- ja goottirockiin.

 /

Финские пост-панк-группы 80-х годов – это, в первую очередь, группы Musta paraati и Kuudes tunti. Однако в Финляндии этот жанр всегда оставался несколько маргинальным.

1980-luvun suomalaisia post-punk yhtyeitä olivat muun muassa Musta paraati ja Kuudes tunti. Genre jäi kuitenkin melko marginaaliseksi Suomessa.

 /

Новый финский пост-панк представляет группа Kuudes Silmä из Хельсинки.

Uudempaa suomalaista post-punkia edustaa helsinkiläinen Kuudes Silmä.

ZOO-АКТИВИЗМ И STRAIGHT EDGE-ПАНКELÄINOIKEUSAKTIVISTI- JA STRAIGHT EDGE -PUNKKARIT

Eläinoikeusaktivisti- ja straight edge -punkkarit
 /

Финский панк 90-х был небольшим и разрозненным течением, но, в свою очередь, очень активным в политическом и социальном смысле. В Финляндии развитие движения за права животных и местная панк-культура были очень тесно связаны, и движение straight edge, пришедшее из США и основанное на идее полного отказа от любых зависимостей, также внесло свой вклад в zoo-активизм.

1990-luvun suomalainen punk-skene oli pieni ja pirstaloitunut, mutta toisaalta poliittisesti ja yhteiskunnallisesti hyvin aktiivinen: Suomessa eläinoikeusliikkeen kehittyminen ja punk liittyivätkin vahvasti toisiinsa, ja oman mausteensa mukaan toi myös Yhdysvalloista rantautunut täydellistä päihteettömyyttä saarnaava straight edge -liike.

 /

Так, например, в 1990-е годы в Финляндии проводились забастовки против использования меха, организаторы которых часто были представителями панк- культуры. Веганство также было частью этого движения. В тусовке zoo-активистов и последоваталей straight edge слушали и играли преимущественно панк-музыку. Сегодня финскими столицами движения straight edge являются Хельсинки и Лаппеенранта.

1990-luvulla Suomessa tehtiin turkistarhaiskuja, ja suurin osa niiden tekijöistä oli punkpiireistä. Myös veganismi oli luonnollisesti osa pakettia. Tyylilajiltaan eläinoikeusliikkeen ja straight edge- liikkeen parissa kuunneltiin ja soitettiin hardcore-punkkia. Nykyään straight edge -liikkeen keskittymät ovat Suomessa Helsinki sekä Lappeenranta.

КРАСТ-ПАНКCRUST-PUNK

CRUST-PUNK
 /

Краст-панк, рожденный еще в 80-х годах в Великобритании, сочетал в себе элементы экстремального металла с мрачной пессимистичной лирикой. В Финляндию этот жанр попал, конечно, чуть позже.

Crust-punk kehittyi jo 1980-luvulla Britanniassa yhdistäen punkkiin extreme-metallivaikutteita sekä tummanpuhuvia, pessimistisiä lyriikoita. Suomeen tyylilaji rantautui normaaliin tapaan hieman myöhemmin.

 /

Краст-панк направление поддерживает принципы D.I.Y (сделай сам) для сокращения потребления и борьбы с консюмеризмом. Противодействие массовой коммерческой культуре и доминированию корпораций в краст-панке сочетается со сквоттингом – захватом пустующих зданий для некоммерческого и общественного их использования.

Crust-skenessä korostuu D.I.Y (do it yourself) -asenne osana mahdollisimman vähäistä kulutusta ja kaupallisuutta. Kaupallisen kulttuurin ja yritysten valta-aseman vastustamiseen liittyy myös talonvaltaustoiminta, jossa ajatuksena on vallata tyhjillään olevia rakennuksia epäkaupalliseen ja yleishyödylliseen käyttöön.

 /

Финские группы, представляющие краст-панк – это, среди прочих, Unkind, Noituus и Uhrit.

Genreä edustavia suomalaisia bändejä ovat muun muassa Unkind, Noituus ja Uhrit.

Copyright © 2023 Cultura-Säätiö. Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki, Finland