Kuvassa Durk Dehner mikrofoni kädessä

Kuvaaja: Arkharov PavelInstagram: @rkhrv

Дёрк Денер, президент и соучредитель Tom of Finland Foundation, а с недавних пор рыцарь ордена Белой розы Финляндии и ордена Льва Финляндии – о том, как найти смысл жизни, работая с художником и его наследием.

Durk Dehner, Tom of Finland -säätiön johtaja ja perustajajäsen, hiljattain myös Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan ja Suomen Leijonan ritarikunnan ritari, kertoo, miten elämälle löytyy tarkoitus työstä taiteilijan tuotannon ja perinnön vaalimiseksi.

CL: Приветствую, Дёрк! Или после того, как в Финляндии Вам вручили рыцарское звание, я должен называть Вас «сэр Дёрк»?

ДД: Нет, называть меня сэром не обязательно. Но звучит это хорошо. И этот титул для меня очень волнующий и почетный. Тома (настоящее имя художника – Тоуко Лааксонен) нет с нами уже 30 лет. Я обещал ему, что он не будет забыт, что я буду внедрять его искусство в поп-культуру и культуру Финляндии. И он, как и Туве Янссон, станет неотъемлемой частью знаний людей о финском искусстве. Своё слово я держу до сих пор. Так что эта награда – это признание не только моих заслуг, но и конечно, Тома. Те люди, которые когда-то хотели отмахнуться от него, как от чего-то незначительного, теперь должны будут дважды подумать, раз уж правительство оказало мне такую честь. И они будут думать: «Раз они его чествуют за то, что он сделал для Финляндии, то и нам стоит пересмотреть свои взгляды на то, кто такой Tom of Finland и что он из себя представляет».

CL: Tervehdys, Durk! Vai pitäisikö minun kutsua sinua nimellä arvon herra "Sir Durk" nyt, kun sinut on Suomessa lyöty ritariksi?

DD: Ei, sinun ei tarvitse herroitella minua. Vaikka se hyvältä kuulostaakin. Ja on minulle monella tapaa jännittävä ja arvokas titteli. Tomin (taiteilijan oikea nimi on Touko Laaksonen) poismenosta on jo 30 vuotta. Lupasin hänelle, että häntä ei unohdeta, että minä aion istuttaa hänen taiteensa pop-kulttuuriin ja suomalaiseen kulttuuriin. Niin että hänestä tulee yhtä olennainen osa sitä, minkä ihmiset mieltävät suomalaiseksi taiteeksi, kuin Tove Janssonista. Olen pitänyt sanani tähän päivään asti. Näin saamani palkinto on tunnustus minun, mutta tietenkin myös Tomin ansioista. Niiden ihmisten, jotka aikoinaan yrittivät vähätellä Tomia, täytyy miettiä asiaa uudelleen nyt, kun kerran hallituskin on minut palkinnut. He varmasti tajuavat, että nyt kun häntä kiitellään kaikesta siitä, mitä hän on tehnyt Suomen hyväksi, meidän on tullut aika tarkastella uudelleen sitä, kuka Tom of Finland on ja mistä hänessä on kyse.

CL: Выставка «Tom of Finland. Бесстрашное путешествие» длилась полгода. Это, по сути, крупнейшее собрание работ художника на сегодняшний день. Каково было Вам лично побывать на её открытии?

ДД: Я ждал эту выставку 10 лет. С тех пор как начались наши отношения с музеем Kiasma. Каждый год я напоминал руководству и кураторам музея, что было бы здорово почтить память Тома. Наконец, они согласились, назвали дату, и мы приступили к сбору произведений.

СL: Tom of Finlandin näyttely ”Rohkea matka” kesti puoli vuotta. Siellä oli itse asiassa esillä tähän mennessä laajin kokoelma taiteilijan töitä. Miltä sinusta itsestäsi tuntui olla mukana näyttelyn avajaisissa?

DD: Olin odottanut näyttelyä 10 vuotta. Siitä lähtien, kun aloitimme yhteistyön Kiasman kanssa. Joka vuosi muistuttelin museon johtoa ja kuraattoreita siitä, että olisi hienoa kunnioittaa Tomin muistoa. Lopulta he suostuivat, sovimme päivämäärät ja aloimme kerätä teoksia.

CL: Я был на выставке несколько раз, в том числе устраивал небольшие экскурсии для своих друзей, приезжавших из разных городов и стран. И помню, как одна моя приятельница, которая поначалу вообще ничего не знала о работах Тома, в какой-то момент даже пустила слезу.

ДД: Это очень интересно. Что именно в работах Тома вызвало у нее такие чувства? Я склонен думать, что это чувство свободы. Свобода творчества, свобода самовыражения, возможность показать привязанность и сексуальность без запретов. Многие другие художники следили за ним и его творчеством не потому, что они геи (они могут и не быть геями), а потому что они признают, что он смог изменить отношение геев к самим себе и отношение гетеросексуальных людей к геям. Так он изменил культуру, как минимум культуру западную. Конечно, во многих сферах и, конечно, в некоторых странах нас до сих пор ненавидят, но нашу гордость они отобрать не в силах. Эта свобода заложена в нашей культуре. И она передается из поколения в поколение.

CL: Kävin näyttelyssä useita kertoja ja järjestin pieniä opastuskierroksia eri kaupungeista ja maista tulleille kavereilleni. Mieleeni on jäänyt, kuinka eräs ystäväni, joka ei ennen tiennyt Tomin töistä yhtään mitään, tirautti jossain vaiheessa jopa kyyneleen.

DD: Sepä mielenkiintoista. Mikä Tomin teoksissa herätti hänessä sellaisia tunteita? Luulen, että kyse on vapauden tunteesta. Vapaudesta luoda, vapaudesta ilmaista itseään, vapaudesta osoittaa kiintymystä ja seksuaalisuutta ilman estoja. Monet muut taiteilijat seurasivat Tomia ja hänen työtään eivätkä suinkaan siksi, että he itse olisivat homoja (he eivät välttämättä ole homoja), vaan siksi, että näkivät, kuinka Tom kykeni muuttamaan homoseksuaalien käsitystä itsestään ja heteroseksuaalien käsitystä homoseksuaaleista. Hän on siis muuttanut kulttuuria, ainakin länsimaista kulttuuria. Tietenkin monilla alueilla ja varmasti joissakin maissa meitä edelleen vihataan, mutta ylpeyttämme he eivät voi viedä. Vapaus kumpuaa syvältä kulttuuristamme. Ja se periytyy sukupolvelta toiselle.

CL: Когда мы только договаривались на интервью по почте, Ваш партнер, директор по работе с клиентами фонда С. Р. Шарп (S. R. Sharp) отметил, что для Tom of Finland Foundation было важно, чтобы тексты к работам на выставке в Киасме был в том числе и на русском языке. Почему?

ДД: Это и положение дел в России, и её отношения с Финляндией на протяжении всех этих лет. До войны самое большое количество туристов здесь были оттуда. Часть страны когда-то вошла в состав Российской империи. Мы должны уважать русскоязычных жителей Финляндии. Нынешняя война устроена только одним безумным человеком. И когда все это закончится, хочется верить, поток людей естественным образом возобновится в обоих направлениях. А ещё я поделюсь с тобой историей, которую мне рассказал Том. Он всегда шутил, что, пожалуй, лучшие годы его жизни пришлись на время Второй мировой.

СL: Почему?

ДД: Потому что в то время у него было много секса. Он рассказывал, что занимался сексом со своими однополчанами, финскими солдатами. А потом пришли немцы, чтобы воевать вместе с финнами против русских, и он в парках по ночам занимался сексом с ними. После того, как Финляндия проиграла, заключила перемирие с Россией и начала боевые действия против немецких войск, он познакомился и с русскими солдатами. Том рассказывал: «Они выглядели странно, потому что были из Восточной Сибири, но были возбужденными, как любой другой мужчина. И я просто выполнял свой долг и следил за тем, чтобы все были удовлетворены».

CL: Kun sovimme tästä haastattelusta sähköpostitse, kumppanisi asiakaspäällikkö S. R. Sharp kertoi Tom of Finland -säätiön pitävän tärkeänä, että Kiasman näyttelyssä teosten esittelytekstit käännettäisiin myös venäjäksi. Miksi?

DD: Siihen ovat syynä Venäjän nykytilanne ja suhteet Suomeen vuosien varrella. Ennen sotaa täällä kävi eniten turisteja juuri sieltä. Maa oli aikoinaan autonominen osa Venäjää. Meidän pitäisi arvostaa Suomen venäjänkielisiä. Nyt käytävän sodan takana on vain yksi mielipuoli. Uskon, että kun tämä kaikki on ohi, ihmisvirta rajan puolin ja toisin palautuu luontevasti entiselleen. Haluan myös kertoa teille tarinan, jonka Tom kertoi minulle. Hän vitsaili aina, että hänen elämänsä kenties parhaat vuodet osuivat toisen maailmansodan aikaan.

CL: Miksi?

DD: Siksi, että silloin hän harrasti paljon seksiä. Hän kertoi minulle, että hän harrasti seksiä suomalaisten taistelutovereidensa kanssa. Ja sitten saksalaiset tulivat taistelemaan suomalaisten rinnalle venäläisiä vastaan, ja hän harrasti seksiä heidän kanssaan puistoissa öisin. Kun Suomi hävisi, solmi aselevon Venäjän kanssa ja alkoi taistella saksalaisia joukkoja vastaan, hän tutustui myös venäläisiin sotilaisiin. ”He näyttivät omalaatuisilta, koska tulivat Itä-Siperiasta, mutta olivat yhtä kiimaisia kuin muutkin miehet”, Tom kertoi. ”Ja minä hoidin vain velvollisuuteni ja pidin huolen siitä, että kaikki olivat tyytyväisiä.”

CL: Я помню, мне было лет 15–16, когда я совершенно случайно наткнулся на рисунки Tom of Finland на каком-то форуме, был шокирован и восторжен одновременно. Но там не было написано, кто автор. Так что я узнал, что это финский художник только спустя лет десять. А как Вы познакомились с ним и его творчеством?

ДД: Эти изображения привлекли Ваше внимание и произвели большое впечатление. Так произошло и со мной, когда мне было 26. Я был в «кожаном баре» (бар, где собираются геи, которые любят одежду из кожи и, как правило, практикуют садо-мазо - прим. Culturalist) в Нью-Йорке. И увидел на стене небольшой плакат, рекламирующий мотопробег. На ней был тюремщик с ключами. Энергия, исходившая от изображения, была настолько сильной, что совершенно меня заворожила. Я снял постер, свернул и положил в свою кожаную куртку. На следующий день меня пригласили на фотосессию. Там был еще один художник – Этьенн. Я пришёл в той же куртке, в которой лежал постер, показал ему изображение и спросил, знает ли он автора. Он его не просто знал, а дал мне его адрес и предложил написать Тому письмо. И я решил: «Почему бы и нет?!»

CL: То есть это, по сути, было письмо фаната, восхищенного его работами?

ДД: Да, я рассказал ему о том, что я пережил с тем рисунком. И он мне ответил. С того момента мы стали переписываться. А потом я уехал из Нью-Йорка и переехал в Лос-Анджелес. Однажды он написал мне и сказал, что у него запланированы две выставки: одна в Сан-Франциско, другая в Лос-Анджелесе. Так что он собирается впервые приехать в Америку. Помню, я написал в ответ: “Не окажешь ли ты мне честь быть моим гостем во время своего визита?". И он согласился. Он гостил у меня примерно пять недель. Я организовал много публичных мероприятий с его участием и выступал, по сути, его ассистентом. И я видел, как к нему один за другим подходили молодые люди и говорили, как важен он был в их становлении. Они хотели поблагодарить его, пожать ему руку. Я осознал, что Tom of Finland был не просто хорошим художником, он действительно сделал что-то, что изменило гей-культуру, изменило то, как эти парни росли и что они думали о себе. Это было так мощно, что я решил делать все возможное и помогать ему в том, что сам он делать в своей жизни не мог.

СL: Muistan olleeni noin 15–16-vuotias, kun aivan sattumalta törmäsin Tom of Finlandin piirustuksiin jollakin foorumilla, olin järkyttynyt ja ihastunut samaan aikaan. Mutta siellä ei lukenut, kuka oli tekijä. Sain siis vasta noin 10 vuotta myöhemmin tietää, että hän oli suomalainen taiteilija. Kuinka sinä tutustuit Tomiin ja hänen töihinsä?

DD: Kerroit kuvien kiinnittäneen huomiosi ja tehneen suuren vaikutuksen. Näin kävi myös minulle, kun olin 26-vuotias. Olin newyorkilaisessa ”nahkabaarissa” (jossa kokoontuu homomiehiä, jotka tykkäävät käyttää nahkavaatteita ja harrastavat yleensä S&M:ää – huom. Culturalist). Näin seinällä pienen julisteen, jossa mainostettiin moottoripyörärallia. Siinä oli vanginvartija avainten kanssa. Kuvasta välittyvä energia oli niin voimakas, että se lumosi minut täysin. Otin julisteen alas, taitoin sen kokoon ja piilotin nahkatakkini taskuun. Seuraavana päivänä minut oli kutsuttu valokuvattavaksi. Siellä oli toinenkin taiteilija, Etienne. Tulin paikalle samassa takissa, jossa pidin julistetta, näytin hänelle kuvaa ja kysyin, tunsiko hän tekijän. Etienne ei ainoastaan tuntenut tekijää, vaan antoi minulle tämän osoitteen ja ehdotti, että kirjoittaisin Tomille kirjeen. Ja minä päätin, että miksipä ei!

CL: Siitä tuli siis jonkinlainen hänen teoksistaan haltioituneen fanin kirje?

DD: Joo, kerroin hänelle, mitä kävin läpi sen piirroksen kanssa. Ja hän vastasi minulle. Siitä alkoi meidän kirjeenvaihtomme. Sittemmin lähdin New Yorkista ja muutin Los Angelesiin. Eräänä päivänä hän kirjoitti minulle kertoakseen, että hänellä oli suunnitteilla kaksi näyttelyä, yksi San Franciscossa ja toinen Los Angelesissa. Niinpä hän aikoi tulla ensimmäistä kertaa Amerikkaan. Muistan vastanneeni: ”Soisitko minulle kunnian toimia isäntänäsi vierailusi aikana?”. Hän suostui. Hän viipyi luonani noin viisi viikkoa. Järjestin hänen kanssaan paljon julkisia tilaisuuksia ja olin periaatteessa hänen assistenttinsa. Näin, kuinka nuoria miehiä tuli yksi toisensa jälkeen Tomin luokse ja kertoi, kuinka tärkeä hän oli ollut heidän oman kasvunsa kannalta. He halusivat kiittää ja kätellä häntä. Tajusin, että Tom of Finland ei ollut pelkästään hyvä taiteilija, vaan hän todella teki jotain sellaista, mikä muutti homokulttuuria, muutti näiden nuorten tapaa kasvaa ja sitä, mitä he ajattelivat itsestään. Se tuntui niin väkevältä, että päätin itsekin tehdä kaikkeni ja auttaa häntä tekemään sitä, mihin hän ei itse elämänsä aikana pystynyt.

Kuvassa Touko Laaksonen ja Durk Dehner

Tom ja Durk. Kuvaaja: Robert Pruzan


CL: В чём, например?

ДД: В Финляндии ему тогда никто помощь не предлагал. Например, в борьбе с пиратством. Его работы разлетались по миру без его ведома, но я придумал, как с этим бороться. Мы запустили собственное издательство и печать книг с его работами, так что он мог контролировать качество. До того, как он ушел из жизни, о нем была написана биография, а режиссёр Илппо Похьола (Ilppo Pohjola) снял документальный фильм Daddy and the Muscle Academy.

CL: Поправьте меня, если я не прав, но возникает ощущение, что Том был недостаточно уверен в себе. Был ли у него так называемый «синдром самозванца»?

ДД: Думаю, тут ты всё-таки ошибаешься. Том работал в международной рекламной фирме, он не был застенчивым. Он был вполне уверен в себе. Но при этом он был финном. А финнов учат быть скромными, не хвастаться тем, кто они есть, или тем, что они делают. Поэтому он мог сказать: «Это всего лишь мои грязные рисуночки». Когда ему было 60, он признался, что с самого начала мечтал о том, что его искусство получит широкое распространение, что оно изменит отношение геев к себе, чтобы оно распространится по всему миру. И – несмотря на то, что всё это происходило до эпохи интернета, – его известность в 1970-80-х была просто колоссальной. Он появлялся во всевозможных гей-заведениях. Его работы были символом счастья.

СL: Mitä esimerkiksi?

DD: Suomessa kukaan ei siihen aikaan tarjonnut hänelle apua. Esimerkiksi piratismin vastaisessa taistelussa. Tomin teokset levisivät ympäri maailmaa hänen tietämättään, mutta minä keksin keinon puuttua siihen. Perustimme oman kustantamon ja painatimme kirjoja, joissa oli hänen teoksiaan, jotta hän pystyi valvomaan laatua. Ennen kuin Tom kuoli, hänestä kirjoitettiin elämäkerta ja ohjaaja Ilppo Pohjola kuvasi dokumenttielokuvan nimeltä ”Daddy and the Muscle Academy”.

CL: Korjaa, jos olen väärässä, mutta tulee sellainen fiilis, että Tomi ei ollut kovin varma itsestään. Kärsikö hän niin sanotusta ”huijarisyndroomasta”?

DD: Luulen, että erehdyt tässä asiassa. Tom työskenteli kansainvälisessä mainostoimistossa, eikä hän ollut ujo. Hän oli hyvinkin itsevarma. Mutta hän oli myös suomalainen. Suomalaisiahan opetetaan olemaan vaatimattomia, eikä kehuskelemaan sillä, keitä he ovat tai mitä he tekevät. Niinpä hän saattoikin sanoa: ”Nämä ovat vain näitä minun likaisia piirustuksiani.” 60-vuotiaana hän tunnusti haaveilleensa alusta asti, että hänen taiteensa leviäisi laajalle, että se muuttaisi homojen asenteita itseään kohtaan ja että se leviäisi ympäri maailmaa. Ja vaikka kaikki tämä tapahtui ennen internetiä, hänen maineensa 1970- ja 80-luvuilla oli valtava. Tom kiersi näyttäytymässä kaikenlaisissa homopaikoissa. Hänen teoksistaan tuli onnellisuuden symboli.

CL: Такой успех в Штатах, но при этом абсолютная неизвестность в родной Финляндии.

ДД: Дело было не в том, что он стыдился этого или боялся. Дело было в его младшей сестре. Кайя была инвалидом и сильно зависела от него. Она тоже была художницей и быстро узнала о рисунках Тома. И ей было так стыдно и противно от его порнографических, как он считала, работ. Она говорила ему: «Ты не имеешь права пятнать честь нашей семьи, я потеряю всех своих друзей, никто не захочет со мной разговаривать. И всё из-за тебя». Поэтому он молчал. Все эти годы он, конечно, был членом гей-сообщества в Финляндии. Там все знали о нём, но публично он заявить о себе не мог. Когда после его смерти я сказал ей, что его работы теперь представлены в Музее современного искусства в Нью-Йорке, она ответила: «О чём они только думали?».

CL: То есть она так и не смогла принять то, что его работы были чем-то большим, чем «грязные рисуночки»?

ДД: В тот день, когда он рассказал ей о грядущем документальном фильме и биографии, она была в ярости. Но он это сделал – совершил публичный каминг-аут. И знаете, самое удивительное произошло перед его смертью. Я привёз Тома домой из госпиталя, чтобы он мог умереть у себя дома, а не в больничных стенах. По телевизору он увидел новости. Там говорили о финском художнике Tom of Finland, выходе документального фильма о нём и биографии на финском языке. Когда я вернулся в Лос-Анджелес, он позвонил мне по телефону. И даже через трубку можно было почувствовать, как сияло его лицо – он был счастлив. Потому что он хотел, чтобы его знали в его собственной стране.

CL: Hän menestyi niin hienosti Yhdysvalloissa, mutta oli täysin tuntematon kotimaassaan Suomessa.

DD: Kyse ei ollut siitä, että Tom olisi häpeillyt sitä tai pelännyt. Kyse oli hänen pikkusiskostaan. Kaija oli invalidi ja hyvin riippuvainen Tomista. Hän oli myös taiteilija ja oli saanut varsin pian tietää Tomin piirustuksista. Kaijaa hävettivät ja inhottivat Tomin teokset, hän piti niitä pornografisina. ”Sinulla ei ole oikeutta tahrata perheemme kunniaa, menetän kaikki ystäväni, kukaan ei halua puhua kanssani”, hän oli sanonut Tomille. ”Kaikki on sinun syytäsi.” Niinpä Tom pysyi hiljaa. Kaikki ne vuodet Tom oli tietenkin Suomen homoyhteisön jäsen. Kaikki siellä tiesivät hänestä, mutta hän ei voinut astua julkisesti esiin. Kun Tomin kuoleman jälkeen kerroin Kaijalle, että hänen töitään oli nyt esillä New Yorkin modernin taiteen museossa, tämä totesi: ”Mitähän heidän päässään oikein liikkuu?”.

CL: Kaija-sisko ei siis lopulta voinut hyväksyä, että Tomin teokset olisivat jotain muuta kuin ”likaisia piirroksia”?

DD: Sinä päivänä, kun Tom kertoi Kaijalle tekeillä olevista dokumenttielokuvasta ja elämäkerrasta, tämä oli raivoissaan. Mutta hän teki sen – tuli julkisesti ulos kaapista. Ja tiedätkö, mitä kaikkein ihmeellisintä tapahtui ennen hänen kuolemaansa. Olin tuonut Tomin kotiin sairaalasta, jotta hän voisi kuolla omassa kodissaan, eikä sairaalan seinien sisällä. Hän näki uutiset televisiosta. Siinä puhuttiin suomalaisesta taiteilijasta Tom of Finlandista, hänestä julkaistavasta dokumenttielokuvasta ja suomenkielisestä elämäkerrasta. Kun palasin Los Angelesiin, hän soitti minulle puhelun. Jopa luurin läpi saattoi tuntea, miten hänen kasvonsa loistivat – hän oli onnellinen. Koska hän toivoi, että hänet tunnettaisiin omassa kotimaassaan.

CL: Если бы у вас сейчас была такая возможность, что бы вы ему сказали?

ДД: Если бы он был здесь сегодня, я бы сказал: «Том, мы многого добились! Твоё искусство любят и знают во всём мире, и видят то, что ты хотел сказать. Но в мире всё ещё много мест, где быть гомосексуалом небезопасно, и нам предстоит много работать, чтобы это изменить».

СL: Jos sinulla olisi nyt mahdollisuus sanoa hänelle jotakin, mitä sanoisit?

DD: Jos hän olisi täällä tänään, sanoisin: ”Tom, olemme saaneet paljon aikaan! Taidettasi rakastetaan ja se tunnetaan kaikkialla maailmassa, ja he näkevät, mitä sinulla on sanottavaa. Maailmassa on kuitenkin vielä monia paikkoja, joissa homoseksuaalina ei ole turvallista, ja meillä on paljon työtä tehtävänä sen muuttamiseksi.”

CL: В 1984 году вы открыли фонд имени Тома – Tom of Finland Foundation. Как это произошло и какую цель вы ставили перед собой вместе с художником?

ДД: Том очень хотел создать архив. Чтобы было место, каталог, где можно изучать историю его творчества. Мы получили статус некоммерческой организации. И многие наши друзья-художники, неоднократно обращались к нам, чтобы мы взяли несколько их работ и включили в свою коллекцию. Мы с Томом подумали, почему бы нам не открыть свои двери и просто дать людям возможность пожертвовать работы. А дальше посмотрим, что из этого получится. Так мы и сделали. Теперь у нас один из самых больших архивов гомоэротического искусства в мире. В нем десятки тысяч произведений искусства. Мы продолжаем пополнять его, собираем работы и документируем их. TOM House расположен на одном из холмов в Лос-Анджелесе. В доме живём я, мой партнер, еще один друг, и как правило, три художника. Они приезжают сюда и создают свои работы, исследуют архивы. Мы проводим экскурсии с гидом, сессии по рисованию, фестивали искусств. У всего этого единственная цель – торжество сексуальности и свободы.


CL: Помимо прочего, вы были и моделью Тома. Какие чувства вы сегодня испытываете, видя себя в книгах, на открытках и постерах?

ДД: Когда я вижу свое изображение в книге, мне приятно. Это было 37 лет назад, сейчас мне 74. И знаешь – я всё ещё держусь. Я научился быть великодушным на каждом этапе своей жизни. Да, это уже не тот молодой человек, который был тогда. Но это не значит, что ты не можешь быть привлекательным тем, кто ты есть, как ты себя преподносишь, той энергией, которую ты излучаешь. Так что, когда я вижу в прессе свои фотографии, иногда думаю: «Ну, что есть, то есть». Но в то же время я нередко слышу слова других людей: «Погляди-ка! Ты отлично выглядишь!»

СL: Vuonna 1984 olit perustamassa Tom of Finland -säätiötä. Miten se tapahtui ja millaisia yhteisiä tavoitteita teillä oli taiteilijan kanssa?

DD: Tom halusi ehdottomasti perustaa arkiston. Että olisi joku paikka ja katalogi, josta voisi tutkia hänen tuotantonsa historiaa. Saimme voittoa tavoittelemattoman yhdistyksen aseman. Myös monet taiteilijaystävämme olivat toistuvasti pyytäneet meitä ottamaan muutamia töitään kokoelmiimme. Me tuumimme Tomin kanssa, että miksi emme avaisi oviamme ja antaisi ihmisten yksinkertaisesti lahjoittaa meille taideteoksia. Ja sitten nähtäisiin, mitä siitä seuraa. Niin me teimme. Nyt meillä on yksi maailman suurimmista homoeroottisen taiteen arkistoista. Siellä on kymmeniä tuhansia taideteoksia. Täydennämme sitä jatkuvasti, keräämme teoksia ja dokumentoimme niitä. TOM House sijaitsee yhdellä Los Angelesin kukkuloista. Talossa asumme minä, kumppanini, eräs toinen ystäväni ja yleensä kolme taiteilijaa. He tulevat meille tekemään töitään ja tutkimaan arkistoja. Järjestämme opastettuja kierroksia, työpajoja ja taidefestivaaleja. Kaikella tällä on yksi päämäärä: seksuaalisuuden ja vapauden vaaliminen.

CL: Kaiken muun lisäksi olit myös Tomin malli. Miltä sinusta nykyään tuntuu, kun näet itsesi kirjoissa, postikorteissa ja julisteissa?

DD: Kun näen kuvani kirjassa, se tuntuu mukavalta. Siitä on 37 vuotta, olen nyt 74-vuotias. Ja kuten näet – minä sinnittelen yhä. Olen oppinut olemaan kiitollinen elämäni kaikista vaiheista. En ole tietenkään enää sama nuori mies kuin silloin. Mutta se ei tarkoita, etteikö voisi olla viehättävä sellaisena kuin on, sellaisena kuin itsensä kantaa ja millaista energiaa säteilee. Kun näen itsestäni kuvia lehdissä, ajattelen toisinaan, että kaikki on vähän niin ja näin. Mutta samaan aikaan kuulen usein muiden ihmisten sanovan: ”Katsopas, miten upealta näytät!”.

CL: Вы во многом помогли Тому в своё время и продолжаете его дело сейчас. А в чём он помог лично вам?

ДД: Я искал цель в жизни, у меня её попросту не было. Я был молодым человеком, который отлично проводил время, пробовал то одно, то другое. Но когда я увидел всю эту молодежь, для которых было важно пожать Тому руку, я понял, что в этом есть глубина. Том дал мне шанс посвятить себя чему-то, что имеет значение. Благодаря ему, моя жизнь была полна возможностей, и я их использовал. Знаешь, в моём возрасте жить коммуной весьма необычно. Большинство людей, старея, стремятся к уединению. У меня не так много личного пространства. Но эта жизнь как в раю. Потому что у людей, которые к нам приходят, добрые намерения. Здесь они чувствуют себя свободными. Мне один молодой человек как-то сказал: «Не знаю, впишусь ли я в вашу компанию. Я не очень люблю все эти увлечения кожей». А я ответил: «Приходи и просто будь собой!». Так происходит и с трансперсонами: они у нас и художники, и резиденты. И вау, какая же это прекрасная жизнь!

СL: Autoit Tomia aikoinaan monin tavoin ja jatkat hänen työtään edelleen. Entäpä miten hän on auttanut sinua henkilökohtaisesti?

DD: Olin etsinyt tarkoitusta elämälleni, eikä minulla yksinkertaisesti ollut sellaista. Olin nuori mies, jolla oli hauskaa ja joka kokeili yhtä sun toista. Mutta kun näin kaikki ne nuoret, joista oli tärkeää puristaa Tomin kättä, se kosketti minua syvästi. Tom antoi minulle mahdollisuuden omistautua asialle, jolla oli merkitystä. Hänen ansiostaan elämäni oli täynnä mahdollisuuksia ja minä tartuin niihin. Minun iässäni on hyvin epätavallista asua kommuunissa. Useimmat ihmiset hakeutuvat iän karttuessa omaan rauhaan. Minulla ei ole paljoa yksityisyyttä. Mutta se tuntuu kuin eläisi paratiisissa. Nimittäin ihmisillä, jotka käyvät luonamme, on hyviä aikomuksia. He tuntevat olonsa vapaaksi täällä. Eräs nuori mies sanoi minulle kerran: ”En tiedä, sovinko teidän joukkoonne. En oikeastaan välitä noista nahkahommista.” Vastasin: ”Tule ja ole oma itsesi.” Sama koskee transihmisiä: heitä on meillä sekä taiteilijoina että asukkaina. Ja huh, miten ihanaa elämää se onkaan!

Перевод: Рику Тойвола

Suomennos: Riku Toivola