Кино о любви / Elokuvia rakkaudesta

Любовь всегда была вдохновением для мирового кинематографа, и финское кино – не исключение. Мы отобрали для вас финские фильмы, которые так или иначе обращаются к теме любви в разных ее проявлениях.

Rakkaus on ollut kautta aikojen inspiraation lähde elokuvataiteelle ympäri maailman, ja suomalainen elokuvataide ei ole tässä poikkeus. Kokosimme listan suomalaisia elokuvia, jotka tavalla tai toisella käsittelevät rakkautta sen eri muodoissa.

Тени в раю / Varjoja paratiisissa

Тени в раюVarjoja paratiisissa

«Тени в раю» (1986) Аки Каурисмяки рассказывает о любви водителя мусоро-воза Никандера и продавщицы продук-тового супермаркета Илоны. Фильм входит в так называемую пролетарскую трилогию Каурисмяки, которую сам режиссер назвал трилогией неудачников. В центре сюжета картины – самый обычный человек. Скудные, сведенные до минимума диалоги и почти «немые» лица персонажей: эмоции и чувства в фильме – дело воображения зрителя. «Тени в раю», как и другие фильмы Каурисмяки, ставшие классикой финско-го и мирового кинематографа, просто обязателен к просмотру.

Aki Kaurismäen ohjaama Varjoja paratii-sissa (1986) kertoo roskakuski Nikanderin ja ruokakaupan kassa Ilonan rakkaudesta. Elokuva on ensimmäinen osa Kaurismäen ns. työläistrilogiaa, jota ohjaaja itse kutsui häviäjien trilogiaksi. Elokuvan keskiössä onkin tavallinen ihminen. Niukkoja, mini-miin supistettuja dialogeja ja lähes ilmeet-tömiä hahmoja – tunnetilat jäävät eloku-vassa katsojan mielikuvituksen varaan. Varjoja paratiisissa on (kuten muutkin Kaurismäen klassikot) kieltämättä must-know- ja must-see -elokuva.

Любовь и ярость / Syysprinssi

Любовь и яростьSyysprinssi

Syysprinssi («Любовь и ярость») – кино о любви, которую можно испытать всего один раз в жизни, и которая может изменить человека и даже свести его с ума. Фильм переносит зрителя в Хельсинки начала 80-х в атмосферу романтики, бунта и творчества. Два молодых писателя – Юхана, чей литературный дебют уже состоялся, «нашумевший автор осени» и «дебютант с большой буквы», и студентка универ-ситета Инка встречаются на собрании литературного клуба и влюбляются друг в друга. Отношения начинаются красиво и страстно, но заканчиваются трагически. Любовь делает Инку сильнее и дает толчок к написанию успешного романа. В Юхане же начинают происходить изменения, которые мешают творчеству и губят психическое здоровье. Фильм основан на одноименном автобиографи-ческом романе писательницы Аньи Снелльман (Кауранен).

Syysprinssi on tarina rakkaudesta, jonka kokee vain kerran elämässä ja joka voi muuttaa ihmisen elämän ja jopa tehdä hulluksi. Elokuva sijoittuu 80-luvun alun Helsinkiin ja on täynnä romantiikkaa, kapi-naa ja luovuutta. Kaksi nuorta kirjailijaa – esikoisromaaninsa jo julkaissut ”syksyn ko-hukirjailija” ja ”esikoiskirjailija isolla e:llä” Juhana ja kirjallisuuden opiskelija Inka tapaavat Kulttuuriklubilla ja rakastuvat. Heidän suhteensa alkaa kauniisti ja intohi-moisesti ja päättyy traagisesti. Rakkaus vahvistaa Inkaa ja antaa hänelle sysäyksen menestyvän esikoisromaanin kirjoittami-seksi. Juhanassa taas alkaa muutos, joka heikentää hänen kykyään kirjoittaa ja vie lopulta hänen mielenterveytensä. Elokuva pohjautuu kirjailija Anja Snellmanin (Kau-ranen) samannimiseen omaelämäkerralli-seen romaaniin.

Аврора / Aurora

АврораAurora

Романтическая комедийная драма «Аврора» Мии Терво вышла на экраны в 2019 году. По сюжету главная героиня – Аврора, мастерица маникюра и ту-совщица на всю голову из Рованиеми, за деньги берется помочь просителю убежища иранцу Дариану найти канди-датуру для брака, чтобы он и его малень-кая дочка смогли остаться в Финляндии. Дерзкий и жесткий юмор в фильме позволяет легко затрагивать и такие серьезные темы, как расизм. Музыкаль-ное сопровождение – еще один повод посмотреть картину: вдруг вам еще не до-велось познакомиться с такими именами на финской музыкальной арене, как Lau Nau и Jaakko Laitinen & Väärä raha. Фильм получил в 2020 году ни много ни мало – семь премий «Юсси», в том числе в категориях «лучший фильм», «режиссура» и «сценарий», а также с успехом представлял Финляндию на многочисленных престижных кинофес-тивалях по всему миру.

Aurora on Mia Tervon ohjaama ja käsikirjoittama romanttinen komediallinen draama vuodelta 2019. Tarinan päähenkilö, rovaniemeläinen kynsiteknikko ja bilehile Aurora, suostuu rahasta auttaamaan iranilaista turvapaikanhakijaa Dariania löytämään puolison, jotta mies pienine tyttärineen saisi jäädä Suomeen. Elokuva onnistuu käsittelemään myös vakavia aiheita kuten rasismia rankan huumorin keinoin. Taustamusiikki on myös yksi hyvä syy katsoa elokuva, jos sellaiset suomalaisen musiikkikentän nimet kuten Lau Nau ja Jaakko Laitinen & Väärä raha eivät ole vielä jostain syystä tuttuja. Elokuva voitti seitsemän Jussi-palkintoa vuonna 2020, mukaan lukien parhaan elokuvan, ohjauksen ja käsikirjoituksen Jussit ja on edustanut Suomea menestyksekkäästi arvostetuilla elokuvafestivaaleilla ympäri maailmaa.

Мисс голубые джинсы / Miss farkku Suomi

Мисс голубые джинсыMiss farkku Suomi

Сюжет фильма «Мисс голубые джинсы» основан на одноименном автобиографи-ческом романе финского рок-музыканта Кауко Рёухкя и равзорачивается в Оулу в конце 70-х годов. Застенчивый Вялдё влюбляется в самую красивую девушку своего класса – Пике, которая собирается участвовать в конкурсе «Мисс голубые джинсы». Влюбленный подросток мечта-ет стать крутым рокером, чтобы завое-вать ее сердце. Любовь вдохновляет Вялдё на собственное творчество – он пишет песни и делает первые шаги в музыкальной карьере. В фильме звучат песни и музыка Кауко Рёухкя из его альбома «‎Miss farkku Suomi» в исполнении Микко Неувонена, который играет Вяльдё. В роли Пике в фильме снялась финская поп-звезда Санни.

Miss farkku Suomi perustuu suomalaisen rockmuusikon Kauko Röyhkän samannimi-seen elämäkerralliseen romaaniin ja sijoit-tuu 1970-luvun lopun Ouluun. Ujo teini-ikäinen Välde ihastuu luokkansa kauneim-paan tyttöön, Miss farkku Suomi -kilpailuun osallistuvaan Pikeen, ja haaveilee tulevansa kovaksi rokkariksi voittaakseen tytön sydämen. Rakkaus inspiroi Väldeä kirjoittamaan omia biisejä ja hänen musiikkiuransa lähteekin käyntiin. Eloku-vassa kuullaan Kauko Röyhkän sanoittamia ja säveltämiä biisejä Miss farkku Suomi -levyltä Väldeä näyttelevän Mikko Neuvo-sen esittäminä. Pikeä esittää elokuvassa poptähti Sanni.

Моя лучшая мама / Äideistä parhain

Моя лучшая мамаÄideistä parhain

Фильм «Моя лучшая мама» режиссера Клауса Хярё – это трогательная история о финском мальчике, которого по реше-нию матери эвакуируют в Швецию на время войны и поселяют жить в приемную семью. Ээро почти не гово-рит по-шведски, а принимающие родите-ли - по-фински. Поначалу новая мама – Сигне холодна к Ээро и даже кажется ему злой, но постепенно они оба привязываются друг к другу, и Ээро уже не хочет возвращаться в родную Фин-ляндию. «Моя лучшая мама» – красивый эмоциональный фильм, который, кстати, был номинирован от Финляндии на пре-мию «Оскар» в 2006 году.

Klaus Härön Äideistä parhain on kosket-tava tarina suomalaispojasta, joka joutuu äitinsä päätöksellä jättämään kotinsa ja lähtemään sodan ajaksi evakkoon Ruotsiin sijaisperheeseen. Eero osaa vain hyvin vä-hän ruotsia, eivätkä uudet vanhemmat osaa suomea. Signe-äiti tuntuu Eerosta aluksi kylmältä ja ilkeältä, mutta pikkuhiljaa molemmat oppivat rakastamaan toisiaan, eikä Eero enää halua palata takaisin Suomeen. Äideistä parhain on kaunis tunteita herättävä elokuva, joka muuten edusti Suomea Oscareissa vuonna 2006.

Copyright © 2023 Cultura-Säätiö. Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki, Finland