Пять книг финско-шведских писателей, переведенных на русский язык / Fem finlandssvenska verk som finns översatta till Ryska

Статья написана на двух языках (русском и шведском) в партнерстве с Luckan Integration – общественной организацией, которая занимается интеграцией на шведском языке в Финляндии.

Статья написана на двух языках (русском и шведском) в партнерстве с Luckan Integration – общественной организацией, которая занимается интеграцией на шведском языке в Финляндии.

Сердце / Hjärtat
Малин КивеляMalin Kivelä

СердцеHjärtat

Немногие книги захватили меня так же сильно, как «Сердце». На первый взгляд может показаться, что на прочтение этой тонкой книжицы не нужно много времени, на самом же деле я все еще «перевариваю» ее, вспоминая и вновь переживая сцены, прочитанные много лет назад. Чем больше книг я читаю, тем реже это случается.

«Сердце» повествует о матери, у которой рождается ребенок с пороком сердца. Если ребенка не прооперировать, он умрет.

Кивеля удалось написать об уникальной ситуации на том уровне универсальности, который трогает всех. О тоске по тому, чего нет, о потере и неуверенность, о беспомощности и бессилии, с которыми нас сталкивают болезни. Это поэтическая проза, в которой сплавляются клиническое и эмоциональное — условия больницы и условия любви. Кивеля создала текст о необходимости полагаться на то, что время позаботиться о тебе и жизнь станет чуть легче, чем в дни, когда ее едва можно вынести.

Få böcker har gripit tag i mig lika hårt som Hjärtat. Vid första anblick kan boken uppfattas tunn och snabbläst, men de facto känns det som att jag fortfarande smälter den, tänker mig tillbaka och lever mig in i scener som jag läst för flera år sedan. Det känns alltmer sällsynt ju fler böcker jag läst.

Hjärtat handlar i enkelhet om en mor som föder ett barn med hjärtfel. Opereras inte hjärtat så dör barnet.

Kivelä lyckas skriva om en unik situation på ett universellt berörande plan; om att längta till något som inte är, om hjälplösheten och maktlöshet som sjukdom, förlust och osäkerhet ställer oss inför. Med en poetisk prosa, där det kliniska och emotionella – sjukhusets premisser och kärlekens premisser – smälter ihop, bygger Kivelä en historia om att måsta förlita sig på att tiden kanske tar hand om en. Hon skriver vackert om drömmen om mjukare dagar när livet blivit så hårt att man knappt står ut med det.

Мираж 38 / Hägring 38
Чель ВестёKjell Westö

Мираж 38Hägring 38

Роман Челя Вестё «Мираж 38» получил признание критиков и стал лауреатом литературной премии Северного совета 2014 года. Его действие происходит в Хельсинки в 1938 году и представляет собой историю об адвокате Клаасе Туне и его клубе, который собирается каждую неделю по средам, чтобы выпить и обсудить политику. Жизнь Туна, как и гитлеровская Европа, постоянно меняется. Среди этих перемен его внимание все больше привлекает новая конторская служащая, миссис Виик, судьба которой оказывается тесно связанной с постоянными членами клуба «Среда».

Вестё, известный своими историческими романами, мастерски изображает извивы человеческой психики и создает портреты людей, которые при всей их обыденности сложны и увлекательны. В «Мираж 38» временами даже улавливается настроение триллера, а напряжение едва заметно пробирается под кожу.

Kjell Westös kritikerrosade Hägring 38 utspelar sig i Helsingfors 1938. Denna vinnare av Nordiska Rådets litteraturpris 2014 är en berättelse om advokaten Claes Thune och hans Onsdagsklubb, som varje vecka samlas för att diskutera politik och för att supa. Thunes liv, precis som Hitlers Europa, är i omlopp. Bland alla förändringar skiftas hans fokus allt mer mot den nya kontoristen, fru Wiik, vars öde också visar sig vara tätt sammankopplat med Onsdagsklubbens återkommande röster.

Westö, som är känd för att skriva historiska romaner, är en mästare på att skildra det mänskliga psykets skiftningar, och bygger upp personporträtt som i all sin alldaglighet ändå är både komplexa och engagerande. Hägring 38 har tidvis en till och med thrillerliknande stämning, en spänning som nästan obemärkt kryper under huden.

Страна, которой нет / Landet som icke är
Эдит Сёдергран Edith Södergran

Страна, которой нетLandet som icke är

Поэтическая карьера Сёдергран началась в 1916 году. «Страна, которой нет», опубликованная посмертно в 1925 году, стала её последней работой. Эдит Сёдергран умерла в возрасте 31 года. Сборник вышел в свет после большой дискуссии о том, кому на самом деле принадлежит художественное наследие поэтессы.

Тема сборника — прощание с жизнью, что легко связать с личным опытом Сёдергран и ее борьбой, в том числе – с туберкулезом. В то же время в произведениях проявляется независимая и сильная личность, женщина, которая не хочет делать себя меньше, чем она есть.

Сёдергран была выдающейся и противоречивой литературной фигурой при жизни, хотя большое признание и высокий литературный статус закрепились только после ее смерти. Лингвистически одаренная, она писала стихи на немецком, французском, русском и шведском языках. Сегодня эти тексты переведены на тридцать языков, а ее то хрупкий, то сильный голос по-прежнему узнаваем – больше ста лет спустя после публикации.

Södergran inleder sin karriär som poet 1916. Landet som icke är, som publiceras postumt 1925, förblir hennes sista verk efter att hon gått bort som 31 år gammal. Samlingen publiceras efter stor dispyt om vem Södergrans konstnärliga arv egentligen tillhör.

Tematiken i verket är att ta avsked av livet, vilket kan kopplas till Södergrans personliga erfarenheter och kamp mot bland annat tuberkulos. Å andra sidan framträder ett självständigt och starkt jag, en berättarröst som var typisk för Södergran, en kvinna som inte vill göra sig mindre än hon är.

Södergran var en gränsbrytande och kontroversiell litterär röst under sin livstid, och det stora erkännandet och den höglitterära status hon uppnått har tagit form först långt efter hennes död. Hon var språkligt begåvad och skrev dikter på såväl tyska och franska som på ryska och svenska. Idag är hennes poesi översatt till ca trettio språk, och hennes tidvis sköra, tidvis starka röst skapar igenkänning ännu över hundra år efter sin publicering.

Катрина / Katrina
Салли СалминенSally Salminen

КатринаKatrina

Когда в 1936 году роман «Катрина» Салли Салминен был опубликован, он мгновенно стал успешным. Ходили даже слухи, что Салминен будет удостоена Нобелевской премии. Но в 1939 году премию присудили её соотечественнику – Франсу Эмилю Силланпаа, а Салминен была почти забыта.

В последние годы Салминен и особенно роман «Катрина» переживают возрождение на родине. Историю Катрины, которая влюбляется в жителя Аландских островов Йохана, называют эпосом архипелага. Она повествует о предательстве и отчуждении, о взрослении и борьбе с ложными надеждами. Простой язык Салминен делает описания окружающей среды и портреты героев одновременно легкими и яркими.

Судьба самой писательницы, которая, кстати, тоже была с Аландских островов, достойна отдельного рассказа. В 1930 году вместе с младшей сестрой она переехала в Нью-Йорк, где работала горничной. Имея интерес к языку и литературе, там она развивала свое писательское мастерство, а в 1936 году приняла участие в престижном конкурсе романов имени Хольгера Шильдта. Рукопись Салминен получила первую премию, и в том же году ее дебютный роман «Катрина» был опубликован.

När Sally Salminens Katrina kommer ut 1936 blir den en omedelbar succé, och Salminen spekuleras till och med tilldelas Nobelpriset. När priset 1939 tilldelas landsmannen Frans Emil Sillanpää glöms Salminen så gott som bort ur litteraturkanon.

De senaste åren har Salminen och speciellt romanen Katrina njutit renässans i hemlandet. Berättelsen om Katrina som förälskar sig i ålänningen Johan, har bland annat kallats ett skärgårdsepos, och behandlar såväl om svek och utanförskap som att växa upp och handskas med falska förhoppningar. Salminens jordnära språk gör både miljöbeskrivningarna och personporträtten levande men lättillgängliga.

Ålandsbon Salminens livshistoria är fascinerande och är en berättelse i sig. 1930 flyttade hon till New York med sin yngre syster, där hon arbetade som hembiträde. Hennes intresse för språk och litteratur höll hennes skrivande igång, och 1936 deltog hon i den prestigefyllda Holger Schildt-romantävlingen. Salminens manus fick första pris, och redan samma år utkom debutromanen Katrina.

Вдребезги / Sönder
Генри ПарландHenry Parland

ВдребезгиSönder

Генри Парланд опубликовал только один роман, но, несмотря на недолгую карьеру, за ним закрепилось звание одного из выдающихся шведоязычных модернистов. «Вдребезги» – это классика финно-шведской литературы.

Действие романа происходит в Хельсинки 1920-х годов. Основной сюжет на первый взгляд романтичен: главный герой Генри Парланд пытается с помощью фотопроявки возродить в памяти умершую возлюбленную Ами. Произведение, в котором рассказывается история любви и ревности, расставания и смерти, представляет собой метароман, в котором склеены слои реальности и вымысла. Это роман о процессе написании романа и отражении себя в ком-то другом, чтобы в конечном итоге увидеть собственную личность.

Литературный стиль Парланда определяется его интересом к внешнему, материальному, урбанистическому. Парланд – один из первых, если не первый, финско-шведский писатель, изображающий город так, что окружение его героев играет не менее важную роль, чем они сами. Чувственное восприятие города переживается через запахи, звуки, эстетику. Подобное романтическое отношение к родному городу, возможно, объясняется тем фактом, что Парланд написал книгу в эмиграции, но прежде всего оно иллюстрирует универсальный человеческий опыт принадлежности и отчужденности.

Языку Эрика Парланда свойственно то, что называется проникновенностью, он простой и конкретный и в то же время воздушный и даже патетический.

Henry Parland hinner bara ge ut en roman, Sönder, men har trots sin korta karriär hållit sin ställning som en av de främsta svenskspråkiga modernisterna. Sönder läses än idag som en finlandssvensk klassiker.

Romanen utspelar sig i ett Helsingfors på 1920-talet. Grundhandlingen är vid första syn romantisk: protagonisten Henry Parland försöker genom fotografiframkallning återuppliva den döda älskaren Ami. Sönder, som skildrar en kärlekshistoria, men även svartsjuka, förslut och döden, är en metaroman där lager av verklighet och fiktion klistras på varandra. Romanen är en roman om att skriva en roman, och att spegla sig själv i någon annan för att i slutändan kunna syna sig själv.

Parlands litterära stil definieras av hans intresse för det yttre, för det materiella, för det urbana. Parland är en av de tidiga – om inte första – finlandssvenska stadsskildrarna, där den moderna flanörens omgivning (staden) utgör en minst lika viktig roll i berättelsen som de faktiska personerna. Staden erbjuder sinnesförnimmelser som utgör sin egen varelse – dofter, ljud, estetik. Hemstadsromantiken kanske kan förklaras med att Parland skrev boken i exil, men den målar framför allt en allmänmänsklig upplevelse av både tillhörande och utanförskap.

Parlands språk har en närvaro som jag vill kalla rörande, den är både enkel och svävande, konkret och bombastisk.

Copyright © 2023 Cultura-Säätiö. Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki, Finland