Hugo Simberg, Haavoittunut enkeli

Hugo Simberg, Haavoittunut enkeli, 1903Kuva: KansallisgalleriaHannu Aaltonen

За свою короткую жизнь Хуго Симберг (1873–1917) успел создать большое количество произведений, которые из поколения в поколение обращаются к разным аудиториям. Его творчестве настолько универсально, что в нём каждый способен найти отражение своих собственных чувств и переживаний. Виртуальная выставка работ Симберга, которую можно будет увидеть уже осенью 2023 года, предоставит публике уникальную возможность окунуться в увлекательный мир его искусства .

Hugo Simberg (1873–1917) ehti lyhyeksi jääneen elämänsä aikana maalata suuren joukon taideteoksia, jotka puhuttelevat erilaisia yleisöjä sukupolvesta toiseen. Hänen taiteessaan on jotain niin yleispätevän inhimillistä, että jokainen katsoja voi peilata niiden kautta omia tunteitaan ja kokemuksiaan. Syksyllä 2023 julkaistavassa Simbergin teoksia esittelevässä virtuaalinäyttelyssä yleisö saa ainutlaatuisen tilaisuuden astua sisälle Simbergin taiteen kiehtovaan maailmaan.

Самая известная картина Симберга – «Раненый ангел», написанная в 1903 году. На картине изображены два серьезных мальчика, которые несут на носилках ангела с пораненным крылом. Любимая работа получила почетное место на обновленной постоянной экспозиции Атенеума, открытой весной 2023 года. Толкование значений «Раненого ангела» – и это характерно для Симберга – многопланово. В его творчестве фантазия и реальность сосуществуют одномоментно.

Simbergin kaikkein tunnetuin maalaus on vuonna 1903 syntynyt Haavoittunut enkeli. Maalauksessa kaksi vakavailmeistä poikaa kuljettaa paareilla enkeliä, joka on saanut haavan siipeensä. Rakastettu teos on ansainnut paikkansa myös Ateneumin taidemuseon keväällä 2023 avautuneessa uudessa kokoelmanäyttelyssä. Haavoittuneen enkelin merkitys on Simbergille tyypilliseen tapaan moniulotteinen. Hänen taiteessaan fantasia ja todellisuus ovat läsnä yhtä aikaa.

Hugo Simberg, Haavoittunut enkeli, luonnos Tampereen tuomikirkon (Johanneksen kirkko) freskoon

Hugo Simberg, Haavoittunut enkeli, luonnos Tampereen tuomikirkon (Johanneksen kirkko) freskoonKuva: KansallisgalleriaJanne Mäkinen

«Раненый ангел» – масштабное живописное произведение. Однако бóльшая часть самых известных работ Симберга – это небольшие акварели и рисунки гуашью. К ним можно отнести и «Мороз» (1895), и «Осень I» (1895), на которых изображены силы природы, и «Сад смерти» (1895). Работы на бумаге плохо переносят колебания освещенности и влажности, поэтому экспонироваться они могут только в течение коротких периодов времени. Из-за этого многие знаковые произведения Симберга невозможно увидеть в залах Атенеума, да и на выставках их демонстрируют нечасто.

Haavoittunut enkeli on suurikokoinen öljyväreillä toteutettu teos. Suuri osa Simbergin tunnetuimmasta tuotannosta kuitenkin koostuu pienikokoisista vesiväri- ja guassimaalauksista. Tällaisia ovat esimerkiksi luonnonvoimia kuvaavat Halla (1895) ja Syksy I (1895) sekä Kuoleman puutarha (1895). Paperipohjaiset teokset kestävät huonosti valoa ja kosteuden vaihtelua. Niitä voidaan tästä syystä pitää esillä vain lyhyitä aikoja kerrallaan. Niinpä monia Simbergin ikonisimpia teoksia ei nähdä Ateneumin kokoelmaripustuksessa, eivätkä ne muutenkaan usein pääse esille näyttelyissä.

Hugo Simberg, Syksy I

Hugo Simberg, Syksy I, 1895Kuva: KansallisgalleriaJenni Nurminen

Hugo Simberg, Kuoleman puutarha

Hugo Simberg, Kuoleman puutarha, 1896Kuva: KansallisgalleriaJenni Nurminen

Hugo Simberg, Halla

Hugo Simberg, Halla, 1895Kuva: Kuva: KansallisgalleriaJenni Nurminen

Виртуальная выставка предоставляет публике редкую возможность изучить небольшие и хрупкие произведения с близкого расстояния. Образы Симберга изобилуют причудливыми мелкими деталями, которые легко упустить из виду. Выставка же приглашает внимательно всмотреться, совершить открытия, поразмыслить и разобраться.

Virtuaalinäyttely tarjoaakin yleisölle harvinaislaatuisen mahdollisuuden tutkia lähietäisyydeltä pienikokoisia ja herkästi vahingoittuvia teoksia. Simbergin kuvamaailma tulvii kummallisia pieniä yksityiskohtia, jotka jäävät katsojalta helposti huomaamatta. Näyttely kutsuu katsomaan tarkemmin, tekemään löytöjä, oivaltamaan ja ymmärtämään.

Работы, отобранные для выставки, были созданы на ранних этапах творчества Симберга, когда во второй половине 1890-х годов он приезжал в Руовеси учиться у художника Аксели Галлен-Каллелы и совершал ознакомительные поездки в Лондон, Париж и Флоренцию. Небольшой размер и скромная техника исполнения работ были сознательным выбором молодого художника. Симберг выступал против коммерциализации искусства и академической традиции выглаженной масляной живописи. По его мнению, совершенствование техники вело к утрате души произведения. Настоящее же искусство было простым и откровенно по-детски наивным.

Доступ к онлайн-версии виртуальной выставки можно легко получить со своего компьютера или мобильного устройства. Однако для всей полноты впечатлений, чтобы отправиться в путешествие по миру искусства Симберга, смотреть выставку лучше в очках виртуальной реальности.

Näyttelyyn valitut teokset ovat syntyneet Simbergin taiteilijantien alkuvaiheessa 1890-luvun jälkipuolella, jolloin hän oleskeli Ruovedellä taidemaalari Akseli Gallen-Kallelan opissa sekä teki opintomatkoja Lontooseen, Pariisiin ja Firenzeen. Teosten pieni koko ja vaatimaton tekniikka olivat nuoren taiteilijan tietoisia valintoja. Simberg vastusti taiteen kaupallisuutta ja pikkutarkkaa öljymaalausta suosivaa akateemista perinnettä. Hänen mielestään tekniikan hiominen täydelliseksi johti taideteoksen sielun surkastumiseen. Todellinen taide sen sijaan oli yksinkertaista ja suorastaan lapsenomaisen naivia.

Virtuaalinäyttelyn verkkoversioon pääsee helposti tutustumaan omalta tietokoneelta tai mobiililaitteelta. Todellinen elämys on kuitenkin virtuaalilaseilla koettavaksi tarkoitettu näyttely, joka vie katsojan matkalle Simbergin taiteen maailmaan.

Симберг считал, что настоящее искусство говорит зрителю об иной реальности. Мифы, сказки и фантазии дали ему новый язык искусства, с помощью которого можно было выражать сложные и запутанные мысли или чувства. Смыслы его работ не исчерпываются лишь одной единственной интерпретацией, они всегда многослойны и взаимосвязаны на разных уровнях. Искусство Симберга говорит о том, для чего трудно подобрать слова. Так открывается дверь в мир, где все странно и в то же время почему-то очень знакомо.

Simbergin mielestä todellinen taide puhui katsojalle toisesta todellisuudesta. Myytit, sadut ja fantasia tarjosivat hänelle uudenlaisen taiteen kielen, jolla oli mahdollista ilmaista vaikeita ja monimutkaisia ajatuksia tai tunteita. Hänen teostensa merkitykset eivät tyhjene yhteen tulkintaan, vaan niissä on aina läsnä useita toisiinsa limittyviä kerroksia ja tasoja. Simbergin taide puhuu siitä, mille on vaikea löytää sanoja. Sen kautta avautuu ovi maailmaan, jossa kaikki on kummallista ja silti jotenkin tuttua.

Следите за анонсом и новостями о выставке на сайте Kansallisgalleria.

Pysy kuulolla näyttelyn uutisista seuraamalla Kansallisgallerian verkkosivuja.