Photo by Daniele Franchi on Unsplash

Photo by Daniele Franchi on Unsplash

Cпособов помочь в беде людям Украины множество, но самый быстрый и эффективный – внести пожертвование в благотворительные организации. Тем самым мы создаем возможность для оказания скоординированной помощи, которая больше всего нужна и актуальна в конкретный момент.

Расширенный список известных и надежных финских благотворительных организаций есть, к примеру, на сайте общественной организации VALA (Vastuullinen lahjoittaminen ry):

Здесь также можно найти информацию о том, что необходимо учитывать при выборе благотворителя:

Tapoja auttaa ukrainalaisia hädässä on monia. Nopein ja tehokkain niistä on kuitenkin rahan lahjoittaminen luotettaville avustustahoille. Tämä mahdollistaa juuri sellaisen koordinoidun avun tarjoamisen, jota kulloinkin eniten tarvitaan.

Laajempi lista tunnetuimmista ja luotettavista avustustahoista löytyy esimerkiksi VALA Vastuullinen lahjoittaminen ry:n verkkosivuilta:

VALA:lta löytyy myös tietoa siitä, miten varmistaa luotettavan rahankeräyksen:

Suomen Punainen Risti

Финское отделение Красного креста помогает украинским беженцам в Финляндии: предоставляет питание, средства гигиены, моральную поддержку и консультационную помощь в повседневных вопросах.

Организация также нуждается в волонтерах. О востребованных сейчас формах волонтерства можно узнать здесь (на финском):

Suomen Punainen Risti

Auttaa Ukrainan pakolaisia Suomessa muun muassa tarjoamalla ruokaa, juomaa, hygieniatarvikkeita, henkistä tukea sekä neuvontaa erilaisissa arjen asioissa. Järjestön verkkosivuilla voi myös ilmoittautua vapaaehtoiseksi.

SPR tarvitsee myös vapaaehtoisia. Tietoa vapaaehtoistoiminnan muodoista, joihin tarvitaan vapaaehtoisia juuri nyt löydät tästä:

Pelastakaa Lapset ry

Организация Pelastakaa lapset доставляет еду, воду и зимние вещи в Украину, помогает воссоединиться семьям, ведет психосоциальную работу с детьми, а также помогает украинским беженцам в Финляндии.

Pelastakaa Lapset ry

Toimittaa Ukrainaan ruokaa, vettä ja talvivaatteita, auttaa perheet takaisin yhteen, huolehtii lapsista ja järjestää heille psykososiaalista tukea. Järjestö auttaa myös Suomeen paenneita lapsia ja heidän perheitään.

Suomen Unicef

Финское отделение Юнисеф регулярно отправляет в Украину гуманитарную помощь, оказывает психосоциальную поддержку детям и помогает самым уязвимым – семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детям, разлученным со своими семьями.

Suomen Unicef

Suomen Unisef auttaa lähettää Ukrainaan jatkuvasti hätäaputarvikkeita, tarjoaa psykososiaalista tukea traumatisoituneille lapsille ja auttaa erityisen haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja perheitä, kuten vammaisia ja perheestään eroon joutuneita lapsia.

Товариство українців у Фінляндії

Общество «Товариство українців у Фінляндії» координирует помощь прибывающим в Финляндию украинским беженцам. На сайте общества есть также благотворительный сервис Auta Ukrainaa, где можно внести денежные пожертвования, или помочь вещами – список самого необходимого обновляется регулярно.

Ukrainalaisten Yhdistys Suomessa ry

Ukrainalaisten Yhdistys Suomessa ry koordinoi Suomeen saapuvien ukrainalaisten pakolaisten avustustyön. Yhdistys ylläpitämää myös Auta Ukrainaa -palvelua, jonka kautta voi lahjoittaa rahan lisäksi myös tavaroita ja tarvikkeita Ukrainaan.

Сейчас в помощи остро нуждаются не только люди, но и животные. Помочь им можно, например, через финские зоозащитные организации.

Suomen eläinsuojelujärjestö SEY

Департамент защиты прав животных SEY направляет собранные средства организациям-партнерам, занимающимся помощью украинским животным напрямую.

Eläimille apua ilman rajoja ry

Помощь украинским бездомным животным и бродячим собакам.

Apua tarvitsevat kipeästi myös Ukrainan eläimet. Voimme auttaa niitä lahjoittamalla suomalaisten eläinsuojelujärjestöjen kautta.

Suomen eläinsuojelujärjestö SEY

SEY ohjaa keräämänsä rahat eteenpäin luotettaviksi katsomilleen Ukrainan eläimiä suoraan auttaville järjestöille.

Eläimille apua ilman rajoja ry

Apua Ukrainan hylätyille lemmikeille ja katukoirille.

Copyright © 2023 Cultura-Säätiö. Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki, Finland