Kuva: Daria Surma

Коростели, море и мшистые урочища – постоянные гости культовой финской музыкальной классики. Тема природы и метафоры, связанные с ней, так часто повторяются в музыке, что мы можем этого даже не замечать. С другой стороны, слушая музыку, мы неизменно сталкиваемся с вопросом: что же мы готовы делать для окружающей среды, чтобы и дальше наслаждаться чистой природой и планетой? Представляем отобранные специально для вас финские композиции о природе, окружающей среде и человеке.

Ruislinnut, meri ja metsän sammalhuoneet ovat läsnä suomalaisen musiikin ikonisissa klassikoissa. Luontoteema ja luontoon liittyvät vertauskuvat toistuvat musiikissa niin usein, että emme välttämättä enää huomaa niiden sisältämää viestiä ympäristömme korvaamattomuudesta. Toisaalta tässä ajassa näiden tunnelmien rinnalle nousee väistämättäkin suorempi kysymys: Mitä olemme valmiit tekemään ympäristömme eteen, jotta saisimme nauttia terveestä luonnosta ja planeetasta? Keräsimme listan suomalaisia kappaleita luonnosta, ympäristöstä ja ihmisestä.