Yrjö Kukkapuro hymyilee silmälasit päässään

CL: Юрьё, не мог бы ты немного рассказать о начале карьеры?

ЮК: В 1955–58 годах я учился в Атенеуме, в одно время с такими великими финскими дизайнерами, как например, Ойва Тойкка, Ээро Аарнио, Вуокко и Антти Нурмесниеми. Мы учились вместе и стали коллегами и друзьями. Настроение послевоенных лет – общественный подъём, энтузиазм – способствовало моей карьере, я смог выставляться, о моих работах писали – так всё и началось.

CL: Что стало самым большим успехом в начале твоей карьеры?

ЮК: На Миланской мебельной выставке 1965 года я представил международной аудитории свое кресло Karuselli из стекловолокна. Для того времени это было очень необычно, и люди им очень сильно интересовались. Форма кресла, целиком повторяющяя форму тела человека, сделала Karuselli популярным. Среди других моих известных моделей кресел – Atelier 1963 года и Thong 1969 года, успех которых был для меня неожиданным. Но я был очень рад их непреходящей популярности!

CL: Yrjö, kerrotko vähän urasi alkuajoista?

YK: Opiskelin Ateneumissa vuosina 1955-58 yhtä aikaa monien suomalaisten suurien nimien kanssa. Muun muassa Oiva Toikka, Eero Aarnio, Vuokko ja Antti Nurmesniemi olivat koulussa samaan aikaan ja heistä tuli kollegoita ja ystäviä. Toisen maailmansodan jälkeinen innostunut ilmapiiri edisti uraani, pääsin näyttelyihin ja sain pian näkyvyyttä lehdistössä. Siitä se alkoi.

CL: Mikä on ollut alkuaikojesi suurin menestys?

YK: Vuonna 1965 sain esitellä Milanon huonekalumessuilla kansainväliselle yleisölle lasikuituisen Karuselli-tuolini. Se oli niin erikoinen siihen maailman aikaan, että siitä kiinnostuttiin. Karuselli-tuolin kokovartalomuoto on tehnyt siitä suositun lepotuolin. Muita tunnettuja tuolimallejani ovat Ateljee-sarja vuodelta 1963 sekä Remmi-nojatuoli vuodelta 1969, joiden menestys oli minulle yllätys. Mutta olen ollut iloinen niiden jatkuvasta suosiosta!

Кресло Karuselli. Юрьё Куккапуро, 1964 / Karuselli Nojatuoli. Yrjö Kukkapuro, 1964

Кресло Karuselli. Юрьё Куккапуро, 1964Karuselli Nojatuoli. Yrjö Kukkapuro, 1964

CL: В арсенале дизайнера Куккакуро множество наград и званий: почётный доктор Университета Аалто, член британского Королевского общества искусств. Его работы входят в собрания многих международных музеев, включая Музей Виктории и Альберта в Лондоне и Музей современного искусства МоМА в Нью-Йорке. Как ты к этому относишься?

ЮК: Да, это, конечно, прекрасно, но я думаю, это относится к профессии в целом. Я высоко ценю свою роль учителя. В Высшей школе искусства и дизайна я был и профессором, и ректором, и преподавателем. Молодым дизайнерам я всегда говорил о важности знания материала и методов работы, ориентации на функциональность, эргономичное и экологическое мышление. Большинство современных финских дизайнов были моими учениками, которые позже стали моими друзьями и коллегами.

CL: Kukkapuro on ansainnut uransa aikana useita kunnianosoituksia, hän on Aalto yliopiston kunniatohtori ja brittiläisen Royal Society of Arts’in jäsen. Hänen töitään on valittu moniin kansainvälisiin museoihin, esimerkiksi Victoria and Albert –museoon Lontoossa ja New Yorkin Modernin taiteen museoon MoMa’an. Mitä itse ajattelet tällaisista huomionosoituksista?

YK: Ovathan ne hienoja, mutta mielestäni se suuntautuvat koko ammattikuntaa kohtaan. Pidän opettajan rooliani suuressa arvossa. Olen toiminut Taideteollisen korkeakoulun professorina, rehtorina sekä tuntiopettajana. Nuorille muotoilijasukupolville korostin aina materiaalien ja työmenetelmien tuntemista, funktiolähtöisyyttä, ergonomiaa ja ekologista ajattelua. Useimmat suomalaisen muotoilun nykynimet ovat olleet oppilaitani, ja heistä on tullut myöhemmin myös ystäviä ja kollegoita.

Кресло Fysio. Юрьё Куккапуро, 1976 / Fysio Työtuoli. Yrjö Kukkapuro, 1976

Кресло Fysio. Юрьё Куккапуро, 1976Fysio Työtuoli. Yrjö Kukkapuro, 1976

CL: Ты также известен своей мебелью из фанеры, которую проектируешь с 1970-х годов. Самым известным таким предметом является эргономичное офисное кресло Fysio. Не мог бы ты немного рассказать о нём?

ЮК: Fysio был для меня самым важным результатом эргономического периода, он решал все мои задачи. Я разработал его с учетом строения своего собственного тела – у меня короткие ноги и длинная спина, – и поэтому я думаю, он подходит большинству людей. Fysio, пожалуй, мое самое надежное кресло, потому что его форма – это усовершенствованная проекция тела.

CL: Sinut tunnetaan myös vanerihuonekaluista, joita olet suunnitellut 70-luvulta lähtien. Tunnetuin muotovanerituoleistasi on ergonominen työtuoli Fysio. Kerrotko vähän siitä?

YK: Fysio oli minulle ergonomisen kauden tärkein tuote, siinä täyttyivät kaikki tavoitteeni. Olen suunnitellut sen omaa vartaloani ajatellen, minulla on lyhyet jalat ja pitkä selkä, joten se sopii varmaan useimmille. Fysio on ehkä lahjomattomin tuolini, koska sen muotopuriste on niin pitkälle viety vartalon heijaste.

CL: Как бы ты описал 1980-е годы? Что тебе запомнилось?

ЮК: В 80-е я был по-настоящему счастлив, это было лучшее время в моей дизайнерской жизни. Я вернулся к использованию тех цветов и форм, которые в 70-е годы оставались немого в стороне. В духе постмодерна я создал коллекцию Experiment, которая имела большой коммерческий успех. Experiment собираются выпускать снова, чему я очень и очень рад.

CL: А как тебе технологические новшества XXI века и нового тысячелетия?

ЮК: Все 2000-е годы были временем художественных подходов и уникальных кресел. Меня заинтересовала работа на программируемых станках, которые позволили наладить серийное производство фанерных объектов. Это словно рисовать фанерой! Я вернулся к своим корням, к искусству.

CL: Miten kuvailisit 1980 lukua elämässäsi? Mitä sinulle on jäänyt mieleen?

YK: Olin 80-luvulla todella onnellinen, se oli parasta aikaa suunnittelijan elämässäni. Pääsin taas käyttämään taas värejä ja muotoja, jotka olivat 70-luvulla vähän syrjässä. Tein postmodernissa hengessä Experiment-malliston, josta tuli iso kaupallinen menestys. Experiment-sarja on tulossa uudelleen valmistukseen, mistä olen aika innostunut.

CL: Miten olet kokenut 2000-luvun teknologisen muutoksen ja koko uuden vuosituhannen?

YK: Koko 2000-luku on ollut taiteellisten ja uniikkien tuolien aikaa. Innostuin CNC-työstömenetelmästä, joka on mahdollistanut monenlaiset vanerimuodot sarjatuotannossa. Tavallaan maalaan vanerilla! Olen palannut juurilleni, taiteen pariin.

Студия Kukkapuro. Ирмели и Юрьё Куккапуро, 1969 / Ateljee Kukkapuro. Irmeli ja Yrjö Kukkapuro, 1969

Студия Kukkapuro. Ирмели и Юрьё Куккапуро, 1969Ateljee Kukkapuro. Irmeli ja Yrjö Kukkapuro, 1969

CL: Расскажешь свои последние новости?

ЮК: С моей супругой, художницей Ирмели Куккапуро, мы вместе уже 66 лет. Мы встретились во время учебы в Атенеуме и с тех пор неразлучны. Мы вместе построили нашу студию в 1968 году. Уникальная архитектура студии, построенной из бетона, в свое время вызывала большой интерес. Мы решили, что после нас студия станет домом-музеем. Это место, где наши жизни связаны воедино. А до этого у меня будет выставка в музее EMMA в Эспоо в 2023 году. Это то, чем я занимаюсь прямо сейчас.

CL: Kerrotko viimeiset kuulumiset?

YK: Olen ollut naimissa vaimoni taidegraafikko Irmeli Kukkapuron kanssa jo 66 vuotta. Löysimme toisemme Ateneumissa opiskellessamme ja olemme olleet siitä lähtien erottamattomia. Rakennutimme yhdessä ateljeemme vuonna 1968. Ateljeen erikoinen betoniarkkitehtuuri herätti myös suurta kiinnostusta aikanaan. Olemme päättäneet, että meidän jälkeemme ateljeesta tehdään kotimuseo. Siellä elämätyömme ovat solmiutuneet yhteen. Sitä ennen minulla on näyttely Emma-museossa Espoossa vuonna 2023. Sitä suunnittelen parhaillaan.