Kuva: Lemmikkieläimet, jotka mittaavat ihmisen

Kuva: Dasha Surma

Подумываете расширить семью? Разные домашние животные требуют различных условий, но в любом случае это всегда серьезное обязательство и ответственность, к которым нужно быть готовым.

Harkitsetko perheenlisäystä? Eri lemmikit vaativat erilaista panostusta, mutta yhtä kaikki lemmikin hankinta on aina suuri sitoumus ja vastuu, johon tulee olla valmis.

Kuva: Tyttö, joka katsoo peiliin

Многим проще завести небольшое животное, например, кролика или грызуна. Для этих животных необходимо обеспечить разнообразное и достаточно большое жизненное пространство. Например, кролику нужно двигаться столько же, сколько и кошке, поэтому по комнате он должен передвигаться свободно.

Собаки и кошки требуют от своих хозяев многого, и их, прежде всего, следует воспринимать не как игрушку для собственного удовольствия, а как равноправных компаньонов и членов семьи. Сообщения о проблемах с собаками чаще всего связаны с недостатком физической и интеллектуальной нагрузок. Самая большая проблема со здоровьем у кошек – это также отсутствие развивающих активностей и скука.

Поэтому не торопитесь и хорошенько подумайте, какой питомец вам подходит, а также ознакомьтесь с тем, какие есть варианты. Существуют определенные сложности, связанные с заведением собаки, на которые следует обратить внимание. Мы поделимся рекомендациями для ответственных будущих владельцев собак и кошек.

Pienemmän lemmikin, kuten kanin tai jyrsijän, hankintaan on monilla matalampi kynnys. Näidenkin eläinten kohdalla tulee kuitenkin varmistaa monipuolinen virikkeellisyys sekä tarpeeksi suuri elintila. Esimerkiksi kani tarvitsee yhtä paljon liikuntaa kuin kissa, eli sen tulee voida liikkua vapaana huonetilassa.

Koirat ja kissat vaativat ihmiseltään paljon, eikä niitä tule ottaa ensisijaisesti omaksi iloksi ja viihdykkeeksi, vaan tasaveroiseksi kumppaniksi ja perheenjäseneksi. Koiriin liittyvät eläinsuojeluilmoitukset liittyvät useimmiten liian vähäiseen liikuntaan ja virikkeiden puutteeseen. Myös kissojen suurin terveysongelma on virikkeettömyys ja tylsistyminen.

Mieti siis rauhassa ja tarkkaan, millainen lemmikki sinulle sopii, ja perehdy huolellisesti eri vaihtoehtoihin. Erityisesti koirien hankintaan liittyy myös lieveilmiöitä, joiden kohdalla tulee olla tarkkana. Jaamme muutamia vinkkejä vastuulliseen koiran ja kissan hankintaan.

Подумайте, есть ли у вас:

 • Время: у вас должно быть достаточно времени (сколько именно – зависит от питомца) гулять, играть и заниматься на свежем воздухе каждый день. Например, для большинства собак проводить рабочие дни своих хозяев в одиночестве тяжело.
 • Деньги: необходимо иметь деньги на непредвиденные расходы, связанные с питомцем, например, медицинские.
 • Пространство: у собаки должно быть как место для отдыха, так и возможность свободно бегать, и для многих из них также важно общение со своими четвероногими друзьями. Кошки же, например, нуждаются в защищенном укрытии и достаточном пространстве, где у них есть возможность куда-нибудь вскарабкаться.

Tarvittavat resurssit:

 • Aikaa: sinulla tulee olla aikaa (hieman lemmikistä riippuen) ulkoilla, leikkiä ja harrastaa sen kanssa joka päivä. Esimerkiksi koirille työpäivän mittainen yksinolo ei useimmiten ole ok.
 • Rahaa: eläintä varten tulee olla rahaa yllättäviin kuluihin, kuten lääkärimaksuihin.
 • Tilaa: koiralla pitää olla sekä paikka, jonne se voi vetäytyä rauhassa lepäämään, että mahdollisuuksia juosta vapaana. Monille myös koirakavereiden seura on tärkeää. Kissat tarvitsevat suojaisia piilopaikkoja sekä tarpeeksi tilaa ja mahdollisuuksia, esimerkiksi kiipeilyyn.
Kuva: Tyttö istuu sohvalla kilpikonnan kanssa

Важно понимать:

 • Обязательно ли вам нужен именно щенок или котенок? Во многих случаях взять домой взрослое животное тоже очень хороший вариант.
 • Могли бы вы взять собаку или кошку из приюта? Взять подходящее Вам бездомное животное – это одна из форм защиты животных.
 • Какой размер животного подходит Вам лучше – маленький, средний или большой?
 • Если вы хотите породистую собаку, то какую? Породистые собаки могут иметь множество наследственных заболеваний, а некоторым из них, в результате многолетней селекции, повседневная жизнь причиняет постоянные страдания. Ознакомьтесь с данными об этом и не приобретайте собаку той породы, у которой по этой причине могут встречаться серьезные наследственные заболевания и проблемы. Например, у многих собак с короткой мордой есть проблемы с дыханием, которые осложняют их повседневную жизнь.
 • Если вы решили купить собаку в питомнике, узнайте, что этот заводчик и ассоциация заводчиков этой породы делает для предотвращения наследственных заболеваний. Узнайте о здоровье родительской пары собак и их помета в финской информационной системе о разведении собак Kennelliton KoiraNet.
 • Плюс покупки породистой собаки – это возможность предсказать, например, определенные черты характера.
 • Более подробная информация о породах собак и ответственных заводчиках

Tärkeitä asioita pohdittavaksi:

 • Haluatko välttämättä pennun? Aikuiselle kodinvaihtajalle kodin tarjoaminen on monesti myös erittäin hyvä vaihtoehto.
 • Voisitko hankkia koiran tai kissan löytöeläintalosta tai vastaavasta? Kodin tarjoaminen sinulle sopivalle kodittomalle eläimelle on eläinsuojeluteko.
 • Sopiiko sinulle parhaiten pieni, keskikokoinen vai iso lemmikkieläin?
 • Jos haluat rotukoiran, niin minkä? Monilla roduilla on paljon perinnöllisiä sairauksia, ja osa on jalostettu siihen pisteeseen, että jokapäiväinen elämä aiheuttaa niille jatkuvaa kärsimystä. Perehdy näihin asioihin äläkä hanki koiraa sellaisesta rodusta, jolla on vakavia perinnöllisiä sairauksia ja ongelmia liiallisen jalostuksen vuoksi. Esimerkiksi monilla lyhytkuonoisilla koirilla on jokapäiväistä elämää haittaavia hengitysvaikeuksia.
 • Jos päätät ostaa koiran rotukasvattajalta, ota selvää, mitä kasvattaja ja rotujärjestö tekevät perinnöllisten sairauksien ehkäisemiseksi. Perehdy rodun ja pentueen vanhempien terveyteen Suomen Kennelliton KoiraNet -jalostustietojärjestelmässä.
 • Rotukoiran hankinnan hyvä puoli on tarkka ennustettavuus, esimerkiksi luonteenpiirteiden suhteen.
 • Lisää tietoa koiraroduista ja vastuullisista kasvattajista

Внимание: берегитесь «черных» заводчиков!

Бесконтрольное («черное») разведение щенков означает, что щенков разводят для экономической выгоды в больших количествах, пренебрегая благополучием животных. Это достаточно распространенная и все нарастающая проблема и с собаками, и с кошками.

Поэтому, если Вам кажется, что что-то тут не чисто, не покупайте собаку. Обратитесь в SEY, к консультантам по защите животных или в орган по защите животных (к главному ветеринару муниципалитета, например, в Хельсинки, или — в экстренных случаях — в полицию).

Более подробная информация о заводчиках

Huom.: Varo pentutehtailijaa!

Pentutehtailu tarkoittaa, että pentuja teetetään taloudellisen voiton vuoksi suuria määriä olosuhteissa, joissa eläinten hyvinvointia laiminlyödään. Ilmiö on laaja ja kasvava ongelma erityisesti koirien kohdalla, mutta sitä voi esiintyä myös kissojen kohdalla.

Jos siis haistat palaneen käryä, jätä koira ostamatta. Ota myös tällöin yhteyttä SEY:n eläinsuojeluneuvojaan tai eläinsuojeluviranomaiseen (oman kunnan valvontaeläinlääkäri, esim. Helsingissä tai kiireellisissä asioissa poliisi).

Lisää tietoa pentutehtailusta

Kuva: Koira, joka istuu häkissä
 /

Как понять, что заводчик хороший?

 • Заранее планирует помет и прилагает все усилия, чтобы найти каждому щенку хороший дом;
 • Хорошо заботится о матери, щенках и других собаках в питомнике;
 • Воспитывает здоровых, добродушных собак от здоровых родителей, не имеющих наследственных заболеваний;
 • Пустит потенциального будущего владельца собаки в дом, чтобы он увидел щенков и мать;
 • Готов открыто ответить на все вопросы и рассказать о происхождении щенка;
 • Убеждается, что щенок попадает в подходящую ему семью, а семья получает подходящего ей щенка;
 • Предлагает покупателю щенка поддержку и консультацию;
 • Дает покупателю гарантию или готов забрать щенка обратно, если возникнут непреодолимые проблемы;
 • Искренне заботится о благополучии собак;
 • У него хорошая репутация и есть рекомендации;
 • Работает легально.

Mistä tunnistaa hyvän koirankasvattajan (sekä minkä tahansa muunkin lemmikin kasvattajan):

 • Suunnittelee pentueen ennalta ja näkee vaivaa löytääkseen jokaiselle pennulle hyvän kodin
 • Pitää hyvää huolta emosta, pennuista ja muista koiristaan
 • Kasvattaa terveitä, hyväluonteisia koiria terveistä vanhemmista, joilla ei esiinny perinnöllisiä sairauksia
 • Päästää ostajan kotiinsa katsomaan pentuja ja emoa
 • On valmis vastaamaan avoimesti kaikkiin kysymyksiin ja kertomaan pennun taustasta
 • Varmistaa, että pentu saa juuri sille sopivan perheen ja perhe juuri sille sopivan pennun
 • Tarjoaa pennunostajalle tukea ja neuvoja
 • Myöntää ostajalle takuun tai on valmis ottamaan pennun takaisin, jos ilmenee ylitsepääsemättömiä ongelmia
 • Välittää aidosti koirien hyvinvoinnista
 • On hyvämaineinen ja voi pyydettäessä mainita suosittelijoita
 • Toimii laillisesti.

Copyright © 2023 Cultura-Säätiö. Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki, Finland