Я работаю над долгосрочными фотопроектами с начала 1990-х годов. Одна из главных моих задач – попытаться найти что-то особенное в обычном. За последние несколько лет у меня было много пейзажных съемок. Например, я отснял целую серию на оживленных центральных улицах Каунаса и Риги. Также я документировал старый железнодорожный маршрут между Лиепаей и Вентспилсом. На 120 километров – гравий, ивовые заросли и бурелом, куры, коровы, муравьи, пластиковые бутылки, разрушающиеся шпалы и рухнувшие мосты. И, конечно же, редкие встречные с велосипедами и корзинами грибов.

После долгих съемок в странах Балтии мне захотелось для разнообразия поснимать в Финляндии, и в 2018 году я начал новый большой пейзажный проект ‎«Случайная Финляндия‎». В своей основе проект очень демократичен: ко всем локациям я отношусь одинаково и места для съемок сам не выбираю. Для проекта был разработан специальный алгоритм, согласно которому случайным образом были определены сто локаций для съемок по всей Финляндии. Компьютерный алгоритм использовался при поддержке европейской базы данных мониторинга Corine Land Cover, что привело к достаточному разнообразию, а также к тому, что были учтены даже самые редкие типы ландшафтов. В серию «Случайная Финляндия‎» вошли культурные ландшафты, дикие заросли в далекой глуши, природоохранные и промышленные зоны, вода и скалы. Все те обычные места, которые иначе вы бы никогда не посетили.

Olen työskennellyt pitkäjänteisten valokuvaprojektien parissa 1990-luvun alusta lähtien. Yksi keskeisiä motiivejani on pyrkimys löytää tavallisuudesta jotakin erityistä. Viime vuosina olen tehnyt hyvin paljon ympäristökuvausta. Olen muun muassa toteuttanut kuvasarjat Kaunasin ja Riian meluisista pääkaduista. Olen myös kävellyt ja dokumentoinut Liepajan ja Ventspilsin välisen entisen rautatiereitin. Siellä on noin 120 kilometrin matkalta soraa, pajukkoa ja risukasoja; kanoja, lehmiä ja muurahaisia; muovipulloja, hajoavia ratapölkkyjä ja romahtaneita siltoja. Ja tietysti satunnaisia vastaantulijoita polkupyörineen ja sienikoreineen.

Kuvattuani pitkään Baltiassa halusin vaihteeksi päivittää mielikuviani Suomesta ja vuonna 2018 aloitin laajan maisemakuvausprojektin nimeltä "Suomea sattumoisin". Hanke on perustaltaan demokraattinen: kohtelen kaikenlaisia paikkoja tasa-arvoisina enkä valitse kuvauspaikkoja itse. Projektia varten kehitettiin satunnaisalgoritmi, joka arpoi kuvattavaksi sata paikkaa eri puolilla Suomea. Tietokonealgoritmin tukena käytettiin eurooppalaista Corine Land Cover -maanpeiteaineistoa: näin kokonaisuudesta tuli riittävän vaihteleva ja harvinaisimmatkin maisematyypit huomioitiin. "Suomea sattumoisin" teoskokonaisuus sisältää yhtä lailla kulttuurimaisemaa kuin tiheikköjä keskellä ei-mitään; luonnonsuojelu- ja teollisuusalueita; vettä ja kalliota. Yhtä kaikki, tavallisia paikkoja, joita et muuten koskaan kävisi katsomassa.