Финский рэп – о проблемах общества / Suomirapissa ruoditaan yhteiskunnan haasteita

Kuva: Hans Eiskonen

Критически высказывания и открытая дискуссия, столь типичные для финского общества, в музыке встречаются чаще, чем позитивные высказывания на эту тему или изображение того, как всё работает. Как и вся финская поп-культура в целом, темные стороны жизни критикует и финский рэп. Главная и все время всплывающая тема – обеспокоенность упадком общества всеобщего благосостояния и судьбы тех, кто остался у этого общества на обочине.

Язык финского социально направленного рэпа богат и разнообразен. Но кроме аналитического рэпа, ищущего пути решения проблем, топ чарты переполнены еще и поп-рэпом, содержание которого совсем иное. Между двумя этими направлениями существует небезынтересная напряженность и противостояние.

В этот плейлист вошли композиции 2000-х годов. В их текстах речь идет о состоянии общества всеобщего благосостояния, о классовой сегрегации и низком доходе и об устройстве социальной системы.

Suomalaiseen yhteiskuntaan kuuluva kriittisyys ja avoin keskustelu ovat musiikissa läsnä useammin kuin positiivinen fiilistely tai yhteiskunnan toimivien osien esittely. Kuten laajemminkin suomalaisessa populaarikulttuurissa, myös suomiräpissä kritisoidaan yhteiskuntamme nurjia puolia. Keskeisenä aiheena ja teemana toistuu hyvinvointiyhteiskunnan alasajon tai heikentymisen huoli ja sen seuraukset, sekä yhteiskunnan hyvinvoinnin kelkasta tippuneiden kohtalot.

Yhteiskunnallisessa suomirapissa ilmiöitä analysoidaan rikkaalla ja mielenkiintoisella kielellä. Suomalaisen rap-musiikin yhteiskuntaa analysoivan ja sen haasteita ruotivan puolen lisäksi hittilistoja täyttää ”bilerapiksi” kutsuttu, sisällöltään hyvinkin toisenlainen rap-musiikki. Näiden kahden suuntauksen välillä onkin mielenkiintoinen jännite ja vastakkainasettelu.

Tähän soittolistana on koottu 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen suomirap-kappaleita. Kappaleiden sanotuksissa käsitellään esimerkiksi hyvinvointiyhteiskunnan tilaa, luokkajakoa ja pienituloisuutta sekä yhteiskuntajärjestelmää.

Первым финским социально-критическим рэп-альбомом можно считать Punainen tiili (Красный кирпич), выпущенный в 2001 году дебютный альбом рэпера Авайна /Avain (позднее известного как Асан /Asan). Среди тем альбома – будни хельсинкских окраин, демократия и неравенство.

Единственное спасение – построить новую демократию,
Обобрать алчных власть предержащих, вырубить бюрократию

У музыки Каспери Лайне тоже вполне социальный дух. Ему принадлежат строки среди прочего посвященные обществу потребления (Tahra).

Композиция Helsinki Shangri-la, выпущенная в начале 2000-х Paleface, говорит сразу о нескольких болевых точках общества. Paleface часто описывают как протестного исполнителя.

Когда в Хельсинки строят государство всеобщего благосостояния
Строителей завозят из Таллина

В своей песне Kolmatta linjaa (На третьей линии) Йонтти и Шака повествуют о том, что лучше совсем не работать, чем работать на дядю.

Ensimmäisenä erityisen yhteiskuntakriittisenä suomalaisena räpalbumina voidaan pitää myöhemmin Asana tunnetun Avaimen vuonna 2001 julkaistua esikoislevyä Punainen tiili. Kantavia teemoja läpi levyn ovat muun muassa Helsingin lähiöiden arki, demokratia ja eriarvoistuminen.

Ainoo pelastus, rakentaa uus demokratia
Ryöstää ahneilt valta, kytkee pois byrokratia

Myös Laineen Kasperin musiikissa on hyvin yhteiskunnallinen vire. Laineen Kasperin kappaleissa käsitellään muun muassa kulutusyhteiskuntaa (Tahra).

Palefacen vuosituhannen alussa julkaistu Helsinki Shangri-la kommentoi useita yhteiskunnan kipupisteitä. Palefacea onkin usein kuvattu protestilaulajaksi.

Kun hyvinvointivaltiota Helsingissä luodaan
Julkisivuduunarit ne Tallinnasta tuodaan​

Jontti ja Shaka taas kertovat kappaleessaan Kolmatta linjaa siitä, että kuinka jättäydytään mieluummin työelämän ulkopuolelle kuin työllistytään vuokratyöfirmaan.

Что называется от зарплаты до зарплаты
по карманам пара монет
Деньги – проблема, да
но я не продаю свое тело
нанимаю сам себя

В своей музыке Йонтти и Шака часто комментируют положение дел в финском обществе. Тексты песен говорят о том, что существуют определенные учреждения, связанные с государством всеобщего благосостояния, но они не в состоянии охватить всех своих клиентов или делают недостаточно.

О том же идет речь и у Хейкки Куула (271083-213H); соцслужбы работают медленно и бывают неэффективны.

Центр занятости ждет новой смены
Дивлюсь на ужасы ситуации

Новое поколение финских рэперов продолжает традицию социальной критики, добавляя новые явления и свои собственные подходы. В плейлист включены новые треки Хассана Майкала и Йебои.

Kädest suuhun on se tyyli
taskuun jää vaan pari ropoo
Rahahuolii joo
mut en oo myymäs mun ruumist
Vuokraamas firman kautta itteeni

Jontti ja Shaka ottavat kantaa musiikissaan usein suomalaisen yhteiskunnan virastoihin. Sanoituksissa ilmaistaan, että tiettyjä hyvinvointivaltioon kuuluvia instituutioita käytetään, mutta ne eivät pysty palvelemaan asiakkaitaan tai niiden toiminta on vajavaista.

Samoin tekee Heikki Kuula (271083-213H); sosiaalipalveluita ruoditaan hitaina ja osittain toimimattomina.

Työkkäris odotellaan uut vuoroa
Päivitellään tilannetta huonoa

Suomirapin uusi sukupolvi jatkaa yhteiskunnallista perinnettä, tuoden mukaan uusia ilmiöitä ja omaa twistiä. Soittolistalla on uudempana tuotantona mukana Hassan Maikalilta sekä Yeboyahilta.

Copyright © 2023 Cultura-Säätiö. Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki, Finland