Video: Darina Rodionova

Летние представления? В отличие от остального мира, в Финляндии летом на театральных подмостках проходит больше представлений, чем когда-либо. Летние театралы – вроде овечек или другой домашней живности, выпущенной на пастбище после долгой зимы и бесконечного пребывания в четырех стенах. Оставляя следы копыт там и тут, они резвятся на просторе, танцуя от радости и воспевая свет.

Näytelläänkö kesälläkin? Muusta maailmasta poiketen Suomen kesässä näytellään enemmän kuin koskaan sisällä teatterisaleissa. Kesäteatterilaiset ovat kuin pitkän talven ja sisävankeuden jälkeen laitumelle päästetyt lampaat tai muu karja. He kirmaavat monin erilaisin kaviokuvioin pitkin maisemaa, tanssivat ilosta ja laulavat valosta.

В своем самом первоначальном виде летний театр представляет собой ряды скамеек, установленных в лесу, на скале и лугу, кофе c булочками от местных жителей и команду актеров. Здесь любители и профессионалы вместе «играют» человеческую жизнь. Это означает народный театр, дающий представление под открытым небом, который берет за руку и ведёт.  У него давняя традиция: постановка музыкальных спектаклей, комедии и местных историй, в которых как создатели, так и зрители узнают себя. Если идет дождь – ну, дождь, если кусают комары – прихлопни! И ничего страшного. Если холодно, возьми теплую куртку и плед, чтобы было мягче сидеть на скамейке. Однажды, будучи ассистенткой в театральной школе, я сама убедилась, что даже ливень не повредит, если вы наденете одноразовый непромокаемый плащ под свой костюм. А если гром и молния, не следует прятаться под ближайшим деревом.

Kesäteatteri merkitsee aidoimmillaan metsiin, kallioiden ja niittyjen katveisiin asetettuja penkkirivejä, kyläyhteisöjen tarjoilemia munkkikahveja, näyttelijätiimejä, joissa harrastajat ja ammattilaiset yhteisymmärryksessä tulkitsevat ihmisen elämää. Tämä tarkoittaa vapaan taivaan alla esitettyä kansanteatteria, joka ottaa kädestä ja vie. Sillä on pitkät perinteet: tarjolla on musiikkinäytelmiä, komedioita ja paikkakunnan omia tarinoita, joissa sekä tekijät että katsojat tunnistavat itsensä. Jos sataa, niin sataa, jos hyttyset syövät, niin läps! ja mitäs siitä. Jos on kylmä, toppatakki mukaan ja viltti pehmusteeksi penkille. Opin aikoinaan itsekin teatterikoululaisena avustajana, ettei edes kaatosade haittaa, jos puet kertakäyttösadetakin roolivaatteiden alle. Ja jos ukkostaa ja salamoi, ei kannata rynnätä lähimmän puun alle.

На каждом мысе, в лощине, на острове

Летний театр – это часть пробуждения финского пейзажа к новой жизни после зимы. Существует такое огромное множество театров, что не все они отражаются в статистике. Раньше ставили много финской классики – Майю Лассила, Эйно Лейно, различные истории из Калевалы или «Здесь, под полярной звездой» Вяйне Линна, рассказывающую о поворотных моментах истории страны. Лето обычно начинается с рожденных бурями историй жительницы Аландских островов Анни Блумквист об островах, где люди живут небольшими общинами, изолированные морем, которые часто тонут, но также и спасаются благодаря своей стойкости. Море кормит. Главными фаворитами были, прежде всего, Эско из «Деревенских сапожников» Алексиса Киви или герои «Семи братьев», постепенно превратившие финнов в цивилизованную нацию – или что-то в этом роде. Грустно и смешно. Если вы столкнетесь с упоминанием какого-либо из этих имен, советую: идите туда, куда ведет указатель.

Joka niemessä, notkossa, saarelmassa

Kesäteatteri on osa suomalaisen maiseman heräämistä talvenjälkeiseen uuteen elämään. Teattereita on niin monia satoja, etteivät ne kaikki näy edes tilastoissa. Aiemmin näyteltiin paljon suomalaisia klassikoita kuten Maiju Lassilaa, Eino Leinoa, erilaisia Kalevalan tarinoita, Väinö Linnan kansakunnan historian käännekohtia avaavaa Täällä Pohjantähden alla. Kesät avautuvat ahvenanmaalaisen Anni Blomqvistin myrskyluotolaisille tarinoille, joissa ihmiset asuvat pienissä yhteisöissä meren eristämillä saarillaan, usein hukkuvat mutta myös pelastuvat sitkeydellään. Meri ruokkii. Suuria suosikkeja olivat ennen muuta Aleksis Kiven Nummisuutarin Esko tai Seitsemän veljestä, joiden kohtaloissa Suomesta hitaasti kasvoi sivistyskansa – tai jotain sinnepäin. Traagista ja hauskaa. Jos törmäät jossain näihin nimiin, suositan: heti sinne minne tienviitta näyttää.

Тайны архипелага: Хайлуото и Кустави

Большой тренд сейчас – перенос театральной сцены в леса, на возвышенности Лапландии или на ветреные пляжи архипелага. В Кустави «Неделя произведений Вольтера Килпи» – литературное мероприятие, которое проходит ежегодно в июле. Художественная руководительница нового поколения этой «Недели» – театральная режиссёрка и драматургиня Анни Миккельссон. Тема этого лета – СВЯЩЕННОЕ.

«Идея взять такую тему пришла мне в голову после того, как один из постоянных гостей фестиваля захотел обсудить со мной отношение Килпи к теме священного. Для меня все окрестности Кустави кажутся воплощением представления о священном месте, в том числе и из-за природы. Для многих финнов природа священна. Поможет ли такое отношение к природе защитить нашу биосферу?» – задается вопросом Миккельссон.

Тема раскрывается через искусство и науку. Лекции проводятся в режиме онлайн, спектакли – под открытым небом. Центральное событие недели – постановка Миккельссон по произведению современника Вольтера Килпи (1874–1939) – Салли Салминена «Катрина», премьера которой состоится в Кустави этим летом. За шведоязычные части этого двуязычного произведения отвечает Отто Сандквист.

Saariston salat: Hailuoto ja Kustavi

Suuri trendi on viedä kertova teatteri metsiin, Lapin tunturikuruihin tai saaristojen tuulisille rannoille. Kustavin monitaiteellinen kirjallisuustapahtuma Volter Kilpi -kirjallisuusviikko järjestetään joka vuosi heinäkuussa. Kirjallisuusviikon uuden sukupolven taiteellisena johtajana toimii nyt teatteriohjaaja ja näytelmäkirjailija Anni Mikkelsson. Kesän teema on PYHÄ.

“Sain idean teemaan, kun eräs pitkän linjan Kilpi-viikkojen kävijä halusi keskustella kanssani Kilven suhteesta pyhään. Itselleni koko Kustavin ympäristö kutsuu pyhään muun muassa luonnon kautta. Monelle suomalaiselle luonto näyttäytyy pyhänä. Saisiko luonnon pyhittäminen meidät suojelemaan koko biosfääriämme?” Mikkelsson kysyy.

Teemaa lähestytään taiteen ja tieteen keinoin. Luennot pidetään netissä, esitykset ulkoilmassa. Viikon keskeinen tapahtuma on Mikkelssonin ohjaama Volter Kilven (1874–1939) aikalaisen Sally Salmisen Katrina, joka saa tänä kesänä kustavilaisen kantaesityksensä. Kaksikielisen teoksen ruotsinkielisistä osuuksista vastaa Otto Sandqvist.

Юха Хурме и Лир

Если вы хотите испытать нечто уникальное на берегах бескрайнего северного моря, там, где человек, ландшафт и искусство образуют древнюю неразрывную связь, можно отправиться из Оулу в Хайлуото. Летом там проходит фестиваль. 24 часа в сутки – искусство и гул ветров у стен высокого маяка, приходы и уходы в море рыбаков, свитера и традиционные блюда, но, прежде всего, театральная классика – грустные или веселые, мы не знаем.

Главный распорядитель фестиваля и театральный руководитель – лауреат премии Finlandia писатель, режиссер и актер Юха Хурме. Программа, кроме всего прочего, включает в себя выступление самого Хурме на тему «этого стихотворения вы не хотели слышать». Хурме также адаптировал и поставил спектакль о загадке Ирмари Рантамалы и «Хархаме». В недавней постановке Юхи Хурме «Марьяпусси» исследуются корни раннего литературного творчества писателя в Китае тысячи лет назад.

На записи живого представления «Короля Лира» труппы Hot Box главные роли исполняют отец и дочь, Саара и Юха Хурме. В Хайлуото пьеса «Минна Кант», поставленная режиссеркой и сценаристкой Ханной Хаутала, исследует вопрос о том, какой была жизнь женщины в Финляндии в конце XIX века. Театр короткой прозы Луумяки представляет постановку «Человек с рюкзаком», по рассказам Пентти Хаанпяа. В спектакле режиссера Йоуни Хенту исследуется явления экономического застоя в Финляндии. Фестиваль также предлагает тематические вечера, еще больше Шекспира, семинары и встречи с людьми.

Juha Hurme ja Lear

Jos haluaa kokea jotain ainutkertaista suuren pohjoisen meren rannalla, jossa ihminen, maisema ja taide muodostavat ikiaikaisen rikkumattoman yhteyden, voi suunnata matkansa Oulusta edustan avomerelle, Hailuotoon. Sinne kokoonnutaan kesäisin yhteiselle festivaalille. Vain muutaman päivän ohjelmisto on sitäkin rikkaampi. 24 tuntia vuorokaudessa taidetta ja tuulten huminaa korkean majakan kupeessa, kalastajien tuloja ja lähtöjä, villapaitoja ja perinneruokia, mutta ennen muuta Suuria tarinoita, surullisia, onnellisia, emme tiedä.

Keskeisenä seremonia- ja teatterimestarina työskentelee Finlandia-palkittu kirjailija-ohjaaja-näyttelijä Juha Hurme. Ohjelmistossa on mm. Hurmeen lausuntaesitys, teemalla ”tätä runoa et halunnut kuulla”. Hurme on myös sovittanut ja ohjannut esityksen Irmari Rantamalan arvoituksesta ja Harhamasta. Juha Hurmeen juuri löytynyt näytelmä Marjapussi puolestaan pohtii kirjailijan varhaistuotannon juuria tuhansien vuosien takaisessa Kiinassa.

The Hot Boxin -ryhmän livetaltioinnin Kuningas Learista esittävät isä ja tytär, Saara ja Juha Hurme. Hailuodossa ääneen pääsee myös Hanna Hautalan ohjaama ja kirjoittama Minna Canth -näytelmä, joka pohtii kysymystä, millaista oli naisen elämä 1800-luvun lopun Suomessa. Luumäen lyhytproosateatteri esittää Pentti Haanpään novelleista kootun Reppuselkäisen miehen. Jouni Hentun ohjaama esitys tarkastelee pula-ajan ilmiöitä Suomessa. Festivaali tarjoaa myös mm. ajankohtaisia Iltamia, lisää Shakespearea, seminaareja ja ihmisten tapaamisia.

Жизнь и песни Юнну Вайнио

Летом 2021 года театр Миккели представил хит летнего театра «Это жизнь» – спектакль, основанный на перипетиях творчества и жизни поэта, автора баллад и певца Юнну Вайнио (1938 – 1990) полных печали и горечи, и в то же время – романтики и жажды жизни. Спектакль по пьесе, написанной Отто Канерва и Киммо Кивиненом и поставленной последним, повествует о превращении Юнну из пианиста в джаз-баре в икону финской музыки.

Во время спектакля музыкальная группа выступала вживую. Спектакль проходил в Летнем театре Найсвуори.

Junnu Vainion elämä ja laulut

Mikkelin Teatteri esitti runoilija, balladien tekijä ja laulaja Junnu Vainion (1938–1990) tuotantoon ja seikkailuihin perustuvan surullisen suolaisen, mutta myös romanttisen ja elämännälkäisen kesäteatterihittinsä Sellaista on elämä kesällä 2021. Otto Kanervan ja Kimmo Kivisen kirjoittamassa, jälkimmäisen ohjaamassa esityksessä liikutaan jazz-baarin pianistin pallilta kiertolaisvuosien kautta suomalaisen musiikin palvotuksi ikoniksi nousseen Junnun matkassa.

Mukana esityksessä on myös livebändi. Esitys tapahtuu Naisvuoren kesäteatterissa.

Приключения Питера Пэна на руинах замка

Летний театр Раасепори – один из крупнейших театров Финляндии под открытым небом с залом, вмещающем около  1000 зрителей. В июле – августе 2021 там показывался волшебный мюзикл «Питер Пэн», основанный на классической книге Дж. М. Барри, которая уже больше ста лет очаровывает детей и взрослых. История о мальчике, который может летать с помощью счастливых мыслей и волшебной пыли, сегодня особенно впечатляет. Постановка рассчитана на зрителей всех возрастов, этот мюзикл – для всей семьи. Играют его на шведском. Сценарий для пьесы «Питер Пэн» был написан Анной Симберг и Свеном Сидом, музыка – Микой Сиеккиненом и Свеном Сидом на слова Ларса Хульдена. Режиссер мюзикла – Риддо Ридбег.

Театр расположен рядом с руинами средневекового замка Раасепори, примерно в 7 километрах от центра Карьяа.

Peter Pan seikkailee linnanraunioilla

Raaseporin kesäteatteri esitti heinä-elokuussa 2021 yhdessä Suomen suurimmista ulkoilmateattereista noin 1000 hengen katsomossa J. M. Barrien klassikkoon pohjautuvan maagisen musikaalin Peter Panin, joka on lumonnut lapset ja aikuiset jo yli sadan vuoden ajan. Tarina pojasta, joka osaa lentää onnellisten ajatusten ja keijupölyn voimalla on mitä vahvimmin voimassa yhä tänään. Esitys on tehty kaiken ikäisille, koko perheen musikaaliksi. Se näytellään ruotsiksi. Peter Panin ovat dramatisoineet Anna Simberg ja Sven Sid, musiikin ovat säveltäneet Mika Siekkinen ja Sven Sid Lars Huldénin sanoihin. Musikaalin ohjaa Riddo Ridbeg.

Teatteri sijaitsee Raaseporin keskiaikaisen linnanraunion kupeessa noin 7 kilometriä Karjaan keskustasta.

«Групповой театр» в Суоменлинне

Летний театр в Суоменлинне – самый популярный и легендарный летний театр в Хельсинки, основанный в своё время Kom-teatteri. Теперь на его сцене представления дают разные театральные коллективы. В этом году очередь Ryhmäteatteri, который, несмотря на пандемию, смог поставить в бастионе Чистой совести «Мир Софии». Опубликованный в 1991 году «Мир Софии» – это прорывная работа писателя Юстейна Гордера, история экзистенциального путешествия 14-летней девочки к открытию себя и мира. Произведение было переработано в пьесу и поставлено режиссером Йоханной Фрейндлих.

Ryhmäteatteri Suomenlinnassa

Suomenlinnan kesäteatteri on Helsingin halutuin ja legendaarisin kesänäyttämö, jonka aikoinaan perusti Kom-teatteri. Nyt siinä vuorottelevat eri teatterit. Tänä vuonna vuorossa on Ryhmäteatteri, joka monien mutkien kautta onnistuu pandemiasta huolimatta valmistamaan Hyvän Omantunnon linnakkeeseen klassikon Sofian maailma. Vuonna 1991 julkaistu Sofian maailma on kirjailija Jostein Gaarderin läpimurtoteos, tarina 14 -vuotiaan tytön eksistentiaalisesta matkasta itsensä ja maailman löytämiseen. Teoksen on dramatisoinut ja ohjaa Johanna Freundlich.