УкраинаUkraina

Ukraine I hear from London /
Hanna Komar

Ukraine I hear from London

Это стихотворение было написано в первую неделю вторжения России в Украину, начавшегося 24 февраля 2022. Друзья Ганны жили в Киеве, Харькове, Буче и других украинских городах. В своей документальной поэме она использовала фрагменты переписки с ними и их публикации в социальных сетях.Tämä runo kirjoitettu ensimmäisellä viikolla sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta 2022. Hannalla oli ystäviä Kiovassa, Harkovassa, Butšassa ja muissa Ukrainan kaupungeissa. Tässä dokumentaarisessa runossa hän käyttää otteita keskusteluista heidän kanssaan sekä heidän sosiaalisen median päivityksistään.

Потерянный свет / Kadonnut valo
Sergei Stroitelev

Потерянный светKadonnut valo

Герои этой истории – дети из разных городов Украины, подвергшихся российской агрессии, – Николаева, Херсона, Мариуполя и других. Все они проживают в пункте временного размещения в Кишиневе, Moldexpo. Tämän projektin päähenkilöitä ovat lapset Venäjän hyökkäyksen kohteina olleista Ukrainan kaupungeista, Mykolajivista, Hersonista, Mariupolista ja muualta. He kaikki asuvat väliaikaismajoituksessa Moldexpossa Chișinăussa.

Как помочь Украине и украинцам? / Kuinka auttaa Ukrainaa ja ukrainalaisia?

Как помочь Украине и украинцам?Kuinka auttaa Ukrainaa ja ukrainalaisia?

Cпособов помочь в беде людям Украины множество, но самый быстрый и эффективный – внести пожертвование в благотворительные организации. Тем самым мы создаем возможность для оказания скоординированной помощи, которая больше всего нужна и актуальна в конкретный момент.Tapoja auttaa ukrainalaisia hädässä on monia. Nopein ja tehokkain niistä on kuitenkin rahan lahjoittaminen luotettaville avustustahoille. Tämä mahdollistaa juuri sellaisen koordinoidun avun tarjoamisen, jota kulloinkin eniten tarvitaan.

Привет, Украина! / Terve Ukraina
Hamdam Zakirov

Привет, Украина!Terve Ukraina

С началом российского вторжения в Украину в финских соцсетях стало распространяться стихотворение Эйно Лейно «Привет, Украина». Написанное классиком финской поэзии 105 лет назад, это его послание о солидарности оказалось сейчас удивительно своевременно и актуально.Venäjän hyökättyä Ukrainaan suomalaisessa sosiaalisessa mediassa alkoi levitä Eino Leinon runo ”Terve Ukraina”. Suomalaisen klassikkokirjailijan 105 vuotta sitten kirjoittama solidaarisuuden viesti osoittautui hämmentävän ajankohtaiseksi.

 Диалоги кризисного времени / Kriisiajan dialogit
Anna Sidorova

Диалоги кризисного времениKriisiajan dialogit

Кризисные диалоги помогают лучше понять других и самих себя. Война заставляет нас занимать позиции и принимать вынужденные решения. В диалоге мы слышим мнения других участников и через это также проясняем собственную точку зрения.Kriisiajan dialogit auttavat ymmärtämään paremmin muita ja itseämme. Sota pakottaa meidät ottamaan kantoja ja tekemään pakotettuja päätöksiä. Dialogissa kuulemme muiden osallistujien mielipiteitä ja niiden kautta saamme myös oman näkökulmamme selkeämmäksi.

Это – наша ответственность / Tämä on meidän vastuumme
Arseniy Svynarenko

Это – наша ответственностьTämä on meidän vastuumme

В своей книге «Вопрос о виновности. О политической ответственности Германии» немецкий философ Карл Ясперс писал: «Политическая свобода начинается с того, что в большинстве народа отдельный человек чувствует и себя ответственным за политику своего общества». Скорее всего, следующая важная тема будет обсуждаться еще в течение многих лет: кто в ответе за вторжение России в Украину и как избежать повторения трагедии.Saksalainen filosofi Karl Jaspers kirjoitti kirjassaan ”Kysymys Saksan syyllisyydestä”: "Poliittinen vapaus alkaa siitä, että suurin osa kansan yksilöistä tuntee olevansa vastuussa yhteisönsä politiikasta”. Todennäköisesti seuraavien vuosien aikana tullaan keskustelemaan tästä tärkeästä teemasta, eli siitä, kuka on vastuussa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa ja miten tällaisen tragedian toistuminen voidaan välttää.

Пропаганда работает, но искусство работает лучше / Propaganda tehoaa, mutta taide tehoaa vielä paremmin
Sofi Oksanen

Пропаганда работает, но искусство работает лучшеPropaganda tehoaa, mutta taide tehoaa vielä paremmin

Софи Оксанен — самая успешная финская современная писательница как в Финляндии, так и за её пределами. На её официальном сайте говорится о влиянии Айно Каллас, Александра Солженицына, Светланы Алексиевич, Кадзуо Исигуро и Маргерит Дюрас. В своих романах Оксанен размышляет о новейшей истории Эстонии, Советского Союза, Украины и Финляндии, а также темах, связанных с войной и насилием. Нам показалось естественным спросить у Софи Оксанен, что она думает о том, как нас – Финляндию и Европу – изменило вторжение России в Украину, и что же нам теперь делать.Sofi Oksanen on Suomen menestynein nykykirjailija sekä kotimaassaan että ulkomailla. Hänen virallisella sivustollaan nostetaan esiin Aino Kallas, Aleksandr Solženitsyn, Svetlana Aleksijevitš, Kazuo Ishiguro ja Marguerite Duras. Romaaneissaan hän käsittelee muun muassa Viron, Neuvostoliiton, Ukrainan ja Suomen lähihistoriaa sekä sotaan ja väkivaltaan liittyviä aiheita. Tuntuikin luontevalta kysyä Sofi Oksaselta, miten Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti meitä, Suomea ja Eurooppaa, ja mitä meidän tulisi nyt tehdä.

О жертвах и героях / Uhreista ja sankareista
Olga Davydova-Minguet

О жертвах и герояхUhreista ja sankareista

Когда в феврале Российская Федерация в одностороннем порядке начала агрессивное вторжение в Украину, все мы в Финляндии, включая русскоговорящих, были ошарашены, шокированы, разгневаны, опечалены и потрясены. Мы решительно осуждаем военные действия российского руководства.Venäjän federaation aloitettua yksipuolisesti hyökkäyssodan Ukrainassa helmikuussa olimme Suomessa me kaikki, venäjänkieliset mukaan lukien epäuskoisia, shokissa, vihaisia, surullisia ja järkyttyneitä. Tuomitsemme Venäjän johdon sotatoimet vahvasti.

Слово директора фонда Cultura / Сultura-säätiön asiamiehen puheenvuoro
Pekko Kehonen

Слово директора фонда CulturaСultura-säätiön asiamiehen puheenvuoro

Когда в феврале Российская Федерация в одностороннем порядке начала агрессивное вторжение в Украину, все мы в Финляндии, включая русскоговорящих, были ошарашены, шокированы, разгневаны, опечалены и потрясены. Мы решительно осуждаем военные действия российского руководства.Venäjän federaation aloitettua yksipuolisesti hyökkäyssodan Ukrainassa helmikuussa olimme Suomessa me kaikki, venäjänkieliset mukaan lukien epäuskoisia, shokissa, vihaisia, surullisia ja järkyttyneitä. Tuomitsemme Venäjän johdon sotatoimet vahvasti.

Copyright © 2023 Cultura-Säätiö. Lintulahdenkatu 10, 00500 Helsinki, Finland